Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy współpracy z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania w Słupsku zdobył grant na realizację projektu „Matematyczna reanimacja” w ramach II edycji programu mPotęga prowadzonego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. To kolejna inicjatywa współpracy „Mechanika” z WHSZ.

whsz-baner

Myślą przewodnią projektu „Matematyczna reanimacja” jest zwiększenie pozytywnego nastawienia i zainteresowania matematyką wśród uczniów „Mechanika”. Głównym założeniem programu jest stworzenie uczniowskich grup wsparcia. Jest to innowacyjny sposobu nauczania wykorzystujący potencjał tkwiący w zdolnych uczniach i nakierowujący go na udzielanie pomocy koleżeńskiej  w zakresie matematyki.

Poprzez aktywną współpracę szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem matematyki w życiu codziennym. Dodatkową formę pomocy dydaktycznej stanowić będą zajęcia z zakresu technik efektywnego uczenia się oraz zarządzania czasem.

Uroczysta inauguracja rozpoczęcia projektu odbędzie się we wrześniu 2015 roku.

Udostępnij.