W dniach 11-12 czerwca br. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie”.

Akademia Pomorska / fot. M.Wirkus

Akademia Pomorska / fot. M.Wirkus

Aktualne wydarzenia na Ukrainie wywołują wiele niepokoju i rodzą pytania o stan bezpieczeństwa państw regionu środkowoeuropejskiego, które jeszcze w nieodległej przeszłości znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów. Zmiana strategicznego kursu Ukrainy na integrację ze strukturami europejskimi wywołała serię zdarzeń, które naruszyły bezpieczeństwo tego państwa. Aneksja Półwyspu Krymskiego przez Rosję jest pogwałceniem, gwarantowanej przez prawo międzynarodowe, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Rozwój bieżącej sytuacji na wschodzie Ukrainy wskazuje, że również ten region może podzielić los Krymu.

W świetle tych wydarzeń rodzi się pytanie nie tylko o bezpieczeństwo Ukrainy, lecz także innych państw regionu środkowoeuropejskiego. Charakter i przebieg konfliktu na Ukrainie opisywany jest jako konflikt (wojna) hybrydowa, najogólniej polegający na połączeniu regularnych i nieregularnych działań zbrojnych, a także innych instrumentów oddziaływania na przeciwnika, takich jak działalność terrorystyczna, czy ataki w cyberprzestrzeni. Międzynarodowy charakter konferencji, z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych państw regionu środkowoeuropejskiego, pozwoli na wielopłaszczyznową ocenę i prognozę rozwoju sytuacji w regionie.

Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących bezpieczeństwa państw Europy Środkowowschodniej, zwłaszcza w kontekście wydarzeń na Półwyspie Krymskim i we wschodniej Ukrainie. Konferencja umożliwi porównanie oceny bieżącej sytuacji w regionie i prognozy jej rozwoju, dokonywanej z perspektywy interesów narodowych poszczególnych państw regionu. Celem konferencji jest również zwrócenie uwagi środowisk naukowych na kierunki przeobrażeń geopolitycznych i narastającą falę przemocy w regionie Europy Środkowowschodniej.

Oficjalne otwarcie Konferencji rozpocznie się w dniu 11 czerwca o godz. 9:00 w auli 414 przy ul. Boh. Westerplatte 64. Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj. /źródło: Akademia Pomorska w Słupsku/

 

Udostępnij.