W piątek 29 maja 2015 słupski ratusz zaprasza na Dzień Otwarty Urzędu Miejskiego w Słupsku. Będzie to wydarzenie z okazji obchodów 25 lecie samorządu terytorialnego. Będzie można posłuchać debaty i specjalnych samorządowych lekcji WOS-u. Dodatkowo wydziały ratusza „otworzą” się na mieszkańców.

Ratusz będzie otwarty / fot. M.Wirkus

Słupski ratusz będzie otwarty / fot. M.Wirkus

Od 9.00 do 10.30 odbędzie się, w sali 211, Debata oksfordzka, której tematem będzie „Samorząd jest tak silny, jak ludzie którzy go tworzą”. Później odbędą się lekcje „WOS extra”, czyli lekcje wiedzy o społeczeństwie prowadzone przez samorządowców dla uczniów słupskich szkół. Od 11.00 – Beata Maciejewska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej energii, opowie na temat „Nowa energia, nowe formy edukacji”, od 12.00 – Iwona Wójcik, Sekretarz Miasta Słupska, opowie na temat „25 lat samorządu terytorialnego”, od 13.30 – Krystyna Danilecka-Wojewódzka, I Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, wyłoży temat „Mózg twoja potęga”.

Dodatkowo w ratuszu odbędą się działania dodatkowe w poszczególnych wydziałach:

 • Wydział Polityki Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. będą udzielali Mieszkańcom Słupska informacji dot. polityki mieszkaniowej, pokój 219, w zakresie dodatków mieszkaniowych pokój 8.
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych będzie bezpłatnie wykonywał badania profilaktyczne m.in.: poziomu glukozy, cholesterolu i trójglicerydów we krwi; dokonywali analizy składu ciała, przedsionek s. 211.
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska będą udzielali informacji dotyczących działań edukacyjnych realizowanych przez Wydział z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz o obowiązku uzyskania m.in.: pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu,pokój 221, w zakresie pozwoleń na wycinkę drzew pokój 15.
 • Miejski Rzecznik Konsumentów w pok. 1A Urzędu Miejskiego w Słupsku, będzie informował zainteresowanych o obowiązujących przepisach konsumenckich, pokój 1A
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprezentuje na planszach tereny przeznaczone do sprzedaży pod różne funkcje, pokój 217.
 • Straż Miejska przybliży najmłodszym mieszkańcom osobę strażnika miejskiego. Przedszkolaki będą mogły wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie ze strażnikiem, obejrzeć radiowozy służbowe na dziedzińcu podwórza Straży Miejskiej, zapoznać się ze sprzętem służbowym typu: kajdanki, pałka tonfa, radiotelefony, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdów służbowych. Wydarzenie odbywać się będzie w siedzibie Straży Miejskiej w Słupsku od godz. 9.30.
 • Referat informatyczny wystawi stanowiska, przy których będzie można uzyskać informacje dotyczące ePUAP, a także założyć indywidualne konto na ePUAP jak również bezpłatnie uzyskać podpis elektroniczny, hol Ratusza przy Biurze Obsługi Interesanta.
 • Na I piętrze Urzędu Miejskiego będzie wyeksponowana wystawa przygotowana przez Wydział Komunikacji i Transportu poświęcona słupskiej komunikacji miejskiej. Dodatkowo, w pokoju 5 będzie można zapoznać się jak wcześniej wyglądała obsługa mieszkańców w Urzędzie Miejskim.
 • Urząd Stanu Cywilnego wyeksponuje insygnia kierownika urzędu dodatkowo w Pałacu Ślubów będzie można zobaczyć archiwalne księgi. Dla najmłodszych mieszkańców będą przygotowane konkursy oraz symulacje zawierania związku małżeńskiego.
 • Wydział Finansowy będzie przedstawiał budżet Miasta Słupska, jego dochody oraz wydatki, a także jego specyfikę, pokój 212.
 • Wydziału Edukacji udzielać będzie porad m.in. w zakresie podjęcia edukacji przez dzieci sześcioletnie, informacji o możliwości odroczenia dzieci od obowiązku szkolnego, informacji o dofinansowaniu kształcenia pracowników młodocianych, informacji o stypendium szkolnym, sieci szkół i placówek oświatowych Miasta Słupska, porad w zakresie zakładania szkół i placówek niepublicznych, pokój 200.
 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk będzie udzielał informacji dotyczących możliwości pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz możliwości odbywania praktyk i staży w instytucjach Unii Europejskiej, pokój 104.
 • Wydział Zarządzania Kadrami będzie udzielał informacji oraz porad dotyczących możliwości odbycia praktyk oraz wolontariatu, a także zasad naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pokój 100.
Udostępnij.