Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2015 r. w godzinach 10.00 -13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala  nr 3, piętro I).

punktue

W programie spotkania m.in. omówienie:

– możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,

– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

– Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,

– Programów wspólnotowych: Kreatywna Europa, Europa dla obywateli,

– źródeł informacji o Funduszach Europejskich. 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 1 czerwca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem (59) 846 81 14.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania znajduje się w tym miejscu.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny. „Środy z Funduszami dla…” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Udostępnij.