Słupska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza obchodzi w tym roku 70-lecie powstania. Jedynka to pierwsza Polska szkoła utworzona po II wojnie światowej w 1945 roku. 8 maja 2015 roku jubileusz obchodzony podczas uroczystego apelu. 

70-lecie SP1 w Słupsku / fot. M.Wirkus

Początki polskiej szkoły w Słupsku

Początki szkolnictwa polskiego na terenie Ziemi Słupskiej wiążą się z historią Szkoły Podstawowej nr 1. Migracja ludności i napływ osadników w 1945 roku przyczyniły się do powstania w Słupsku Inspektoratu Oświaty, którym kierował Władysław Kwapisz. Głównym zadaniem placówki była organizacja szkolnictwa. Nie było to łatwe. Jak wspomniał to Władysław Kijowski, pierwszy kierownik szkoły:

– „Minęło chyba trzy tygodnie od nominacji, a ja nie mam ani szkoły, ani nauczycieli, ani dzieci. Chodzę po mieście, oglądam gmachy szkolne. (…) W jednych gmachach szpitale, w innych jakieś magazyny wojskowe. Dostępu nie ma. Wszędzie pilnują wartownicy. Informuję więc inspektora szkolnego o sytuacji. Trzeba czekać. Tymczasem zbieramy po mieście co się da. To maszynę do liczenia, to spod sterty wojskowych łóżek wyciągamy osobowy samochód bez powietrza w kołach(…), to parę powielaczy, to segregatory i tym podobne różne rzeczy.” (źródło: Władysław Kijowski „Godło – Polesia czar – Mój Związek z Ziemią Koszalińską”, Słupsk, 1973 r.).

Dopiero wizyta u wojennego komendanta Słupska, wówczas radzieckiego majora gwardii Mikołaja Pietuchowa, zaowocowała przydzieleniem gmachu szkolnego na Blumenstrasse (Kwiatowej 24), dawnej niemieckiej Realschule. Już w połowie lipca 1945 roku ogłoszono zapisy do pierwszej szkoły powszechnej w Słupsku. Jej kierownikiem został Władysław Kijowski, który tak wspomina otwarcie szkoły:

„Nadszedł wreszcie w dziejach szkolnictwa słupskiego dzień historyczny. To dzień czwartego sierpnia 1945 roku. Godzina dziewiąta. Aula pierwszej szkoły (przy ulicy Partyzantów) zgromadziła prawie wszystkich Polaków, wszystkie władze. Gromadka 37 dzieci odświętnie ubranych. Nastrój uroczysty! Pan Gryglewicz podaje komendę. Baczność! JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA rozbrzmiewało w murach szkoły. Uczniowie wieszają godło i zaciągają  honorową wartę. Wstępuję na trybunę i chociaż wzruszenie ściska mi gardło wołam: „Rodacy! Po wielowiekowej niewoli tej prastarej ziemi (…) ja, polski nauczyciel mam zaszczyt ogłosić, iż otwieram pierwszą polską szkołę w Słupsku. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” …(Tamże).

Zajęcia rozpoczęły się w gmachu przy ulicy Wełnianej (obecnie ul. Deotymy). Wraz z polskimi dziećmi pierwszy rok szkolny w powojennej historii miasta witali pierwsi słupscy nauczyciele: Bogusława i Czesław Ojakowie, Anna Ignatowicz, Mikołaj Suchodolec, Edward Sotkowski. Pani Anna Ignatowicz otrzymała klasy pierwsze i drugie, pani Bogusława Ojak – klasy trzecie i czwarte.

29 września 1945 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym dokonano oficjalnego podziału szkoły na nr 1 i 2. Dyrektorem „Dwójki” został Włodzimierz Rogoziński. Szkole nr 1 przydzielono gmach przy ul. Mickiewicza. 7 października 1945 r. powołano pierwszy Komitet Rodzicielski, którego przewodniczącym został Czesław Gryglewicz. W połowie tego miesiąca w szkole uczyło się już 380 uczniów. Poszerzyło się grono pedagogiczne: Irena Dylowa, Teofila Chojecka, Stefania Zdunek, Władysław Czerniawski, Roman Iwanicki.

13 listopada 1945 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie szkoły, a przemówienie inauguracyjne wygłosił inspektor szkolny Władysław Kwapisz. Szkoła stopniowo rozrastała się. W dniu 26 czerwca 1946 roku liczyła już 520 uczniów.

1 września 1949 r. – przeniesiono szkołę na ul. Mariana Buczka 23 (obecnie ul. Lutosławskiego). Budynek posiadał 13 sal lekcyjnych i wymagał ogromnego remontu.

źródło: http://sp1slupsk.pl/

Udostępnij.