Dyskusja o hali sportowo-widowiskowej w Słupsku, co jakiś czas się pojawia od nowa. Czy oszczędzając remontować „Gryfię” czy jednak wybudować nową halę ? Do sprawy włącza się prezydent Słupska powołując zespół, który będzie koordynował pracę nad opracowaniem wielowariantowej analizy funkcjonalno-lokalizacyjnej hali widowiskowo – sportowej w Słupsku. Co taka analiza przyniesie okaże się w przyszłości.

byki-turniej-gryfia-02

Dalsze remontowanie Gryfii czy budowanie nowej hali ? / fot. M.Wirkus

Jedyna większa hala „Gryfia” ma dużo wad, ale jedną poważną zaletę że po prostu już jest. Mieszkańcy Słupska „zrzeszeni” wokół klubu Energa Czarni Słupsk lobbują nad budową nowej hali. Ale na to nie ma pieniędzy – jak zresztą na inne rzeczy w mieście.

Analiza którą zespół ma wypracować ma wykazać czy w Słupsku jest potrzeba przebudowania istniejącej hali GRYFIA czy budowy nowego obiektu hali widowiskowo – sportowej.

Zespół ma pokazać wstępną analizę m.in. rynku sportowego, turystyki biznesowej obejmującej kongresy, konferencje, targi, wystawy, seminaria, rynku hotelowego, oszacować możliwy popyt i zainteresowanie rynku przedsięwzięciem, wskazanie wariantów lokalizacji, oszacowanie nakładów finansowych przedsięwzięcia, wstępny program funkcjonowania obiektu, przedstawienie modeli organizacyjnych i sposobu zarządzania obiektem, strukturę finansowania przedsięwzięcia.

W skład zespołu wejdą Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Agnieszka Klimczak, samodzielne stanowisko ds. sportu i rekreacji, Marcin Sałata, Radny Rady Miejskiej w Słupsku, Zdzisław Walo, Dyrektor Biura Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Grzegorz Juszczyński, p. o. Dyrektora SOSiR, Grzegorz Leśniak, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, Jerzy Polak, Słupski Szkolny Związek Sportowy, Patrycja Adamiec, Inspektor Wydziału Zarządzania Funduszami, Piotr Daczkowski, Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Robert Linkiewicz, Dyrektor Wydziału Komunikacji.

Analiza ta powstanie w ramach projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”.

Niedawno pisaliśmy jak Koszalin wybudował nową halę za 5 milionów złotych. Czy takie wieloźródłowe finansowanie udało by się w Słupsku ? Zobaczymy co wypracuje prezydencki zespół.

Udostępnij.