Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształceniu w spółkę prawa handlowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Uchwały te zostały przesłane do zaopiniowania do związków zawodowych. „Prywatyzacji” słupskiego szpitala sprzeciwia się lokalne Prawo i Sprawiedliwość i zapowiada protesty. 

Szpital w Słupsku / fot. M.Wirkus

Szpital w Słupsku / fot. M.Wirkus

 Za przekształceniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w spółkę prawa handlowego przemawia przede wszystkim: efektywniejszy sposób zarządzania poprzez wprowadzenie standardów zarządzania Szpitala na zasadach spółki prawa handlowego, przejrzysta gospodarka finansowa w zakresie zarządzania wewnątrz Spółki i jej funkcjonowania w otoczeniu, wykorzystanie potencjału w zakresie rozszerzenia realizacji świadczeń zdrowotnych, możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych, wzrost odpowiedzialności Zarządu Spółki, bardziej elastyczna reakcja na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia oraz ich zmiany.

Pod kątem zarządzania niewątpliwie spółka jest podmiotem bardziej efektywnym – mówi Hanna Zych-Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Przekształcenie nie będzie miało wpływu na udzielanie świadczeń, bowiem pacjenci będą mogli korzystać z dotychczasowej oferty medycznej szpitala, który będzie nadal realizować obecny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego uspokajają pracowników szpitala. Zgodnie bowiem z art. 81 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dniem przekształcenia pracownicy przekształconego Szpitala staną się z mocy prawa pracownikami spółki. Zatem wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki pracowników pozostają niezmienne – dotyczy to również warunków pracy i płacy.

PiS zapowiada protesty przeciwko „prywatyzacji”

– Jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy protestować przeciwko przekształceniom w słupskim szpitalu. Z tego co wiemy wszystkie związki zawodowe i pracownicy są przeciwni prywatyzacji szpitala. Nie ma też żadnej konieczności prywatyzacji tego szpitala. – powiedziała posłanka PiS Jolanta Szczypińska. – Protestujemy i nie dopuścimy do tego, apelujemy do mieszkańców Słupska o poparcie tego protestu. 

Uważa że te decyzje zapadają w związku z kalendarzem wyborczym, przed jesiennymi wyborami do parlamentu. – Jest to skok na wielką kasę – dodaje posłanka PiS.

– Komercjalizacja prowadzi prostą ścieżką do prywatyzacji. Słupski szpital nie musi być sprywatyzowany, wystarczy dobre zarządzanie. Jest to dobrze wyposażony szpital, będący łakomym kąskiem dla marszałka województwa. – mówi. J.Szczypińska

Obawia się że jak marszałek województwa będzie właścicielem spółki, to łatwo będzie mógł sprzedać w niej udziały.

Ostateczne decyzje w sprawie przekształcenia szpitala w Słupsku podejmie Sejmik Województwa Pomorskiego 25 maja br.

Udostępnij.