Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi serdecznie zaprasza do udziału w Lokalnym Forum Liderów Zmiany, które odbędzie się 11 kwietnia 2015 r. w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.

logo-pdsSpotkanie to zorganizowane zostało w ramach cyklu szkoleń pn. Liderzy Zmiany, którego uczestnicy przez ostatnie 2 miesiące zajmowali się diagnozą potrzeb i oczekiwań mieszkańców Partnerstwo Dorzecze Słupi. Będzie to okazja, aby zapoznać się w wynikami przeprowadzonych badań diagnostycznych, ale również okazja do wymiany poglądów przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych działających na obszarze PDS podczas planowanych debat.

Będzie to jedna z niewielu okazji, aby wysłuchać głosu mieszkańców obszaru. Głosu, który został zebrany w formie ponad 1300 ankiet skierowanych do różnych grup mieszkańców obszarów wiejskich, a przedstawiony zostanie podczas sobotniego Forum.  Aby dowiedzieć się, co z tak obszernej diagnozy wynikło zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Szczegółowy program spotkania.

Termin: 11 kwietnia (sobota) 2015 r., godz. 10.00

Miejsce: Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu (ul. Szkolna 4, Tuchomie)

[mappress mapid=”40″]

Na Forum zostaną zaprezentowane wyniki uspołecznionej diagnozy obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi przygotowane przez uczestników cyklu warsztatów „Liderzy Zmiany”, które zostaną wykorzystane do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi na lata 2016-2022.

Moderatorami Forum będą: dr Agnieszka Rosińska i dr Ryszard Zarudzki

W programie:

  • 10.00 – 11.30 – Prezentacja diagnozy obszaru LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi opracowanej przez Liderów Zmiany –   prezentacja wniosków i rekomendacji dla obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania na lata 2016 -2022
  • 11.30 – 12.00 – serwis kawowy
  • 12.00 – 12.45 – Prezentacja wyników badań dotyczących stanu kapitału społecznego na obszarze realizacji LSR w okresie 2009 – 2015 – Wojciech Knieć i Wojciech Goszczyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – wnioski i rekomendacje na nowy okres programowania
  • 12.45 – 13.30 – Przygotowanie do wyborów delegatów LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi – wypracowanie sylwetki delegata
  • 13.30 – lunch
  • 14.00 – 15.00 – Kawiarenki dyskusyjne – część warsztatowa, rekomendacje uczestników dotyczące kierunków rozwoju obszaru i zasad działania LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi
    w nowym okresie programowania.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w Forum drogą mailową na adres: biuro@pds.org.pl   lub telefoniczną nr tel.: 59 813 22 00.

Udostępnij.