Michał Demkowycz, uczeń słupskiego Technikum Weterynaryjnego przy Zespole Szkół Informatycznych znalazł się w finale XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Jak zmodernizować gospodarstwo mojego ojca?” Za zajęcie trzeciego miejsca będzie mógł wybrać studia na dowolnej uczelni rolniczej w Polsce.

Michał Demkowycz odbiera nagrodę i gratulacje. Fot. materiały ZSI

Michał Demkowycz odbiera nagrodę i gratulacje. Fot. materiały ZSI

Do finału konkursu organizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zakwalifikowało się 15 uczestników z całej Polski, którzy mieli zaprezentować projekt modernizacji rodzinnego gospodarstwa. Jednym z finalistów był uczeń Technikum Weterynaryjnego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, Michał Demkowycz. Michał został laureatem konkursu, zajmując trzecie miejsce. Otrzymał indeks na wybrany przez siebie kierunek studiów na każdej wyższej uczelni rolniczej w Polsce.

Jego projekt dotyczył hodowli pszczół i cieszył się dużym zainteresowaniem. Ucznia Technikum Weterynaryjnego przygotowała nauczycielka Magdalena Stolc. Poprawność prac pod względem merytorycznym z zakresu ekonomii, produkcji roślinnej i zwierzęcej sprawdzali specjaliści z partnerskich wyższych uczelni rolniczych.

Konkurs „Jak zmodernizować gospodarstwo mojego ojca?” składał się z dwóch części. Na etapie pierwszym wymagano od uczniów przygotowania projektu modernizacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego. Projekty oceniane były przez regionalne komisje konkursowe powoływane przez rektorów poszczególnych uczelni rolniczych. Z kolei etap drugi to ogólnopolski finał konkursu, na który zostali zaproszeni autorzy najlepszych projektów. Komisja przeprowadziła z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac.

Konkurs jest impulsem do rozwinięcia bieżącej działalności. Uczniowie wraz ze swoimi rodzinami starają się wdrożyć zaproponowane zmiany w prowadzone przez nich gospodarstwa. Dzięki temu udaje się je unowocześnić i zwiększyć ich konkurencyjność.

Udostępnij.