Zastępca prezydenta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła dziś swoje zamierzenia dotyczące spraw związanych ze słupską kulturą. Zmiany w kulturze będą, ale ratusz chce się do nich dobrze przygotować. Przeprowadzony zostanie dwumiesięczny audyt o słupskiej kulturze, powstanie Rada Kultury, a miasto szuka dyrektora Wydziału Kultury. Na podstawie audytu i przy pomocy ciała opiniodawczego jakim będzie Rada Kultury – zostanie przeprowadzona restrukturyzacja słupskich instytucji kultury.

Konkurs na dyrektora Wydziału Kultury

W środę miasto ogłosiło konkurs na dyrektora Wydziału Kultury – Ten konkurs ma na celu wyłonienie osoby, która będzie miała duże kompetencje, ale będzie osobą doświadczoną w sferze funkcjonowania kultury w wymiarze operacyjnym. Konkurs jest dedykowany dla wszystkich osób, także z poza Słupska. Takie spojrzenie z zewnątrz, serdeczne ale krytyczne jest nam bardzo potrzebne. – powiedziała Krystyna Danilecka-Wojewódzka – Osoba ta poprowadzi nas przez niezbędne zmiany w kulturze. Co jest nie tylko moim celem, jako osoby od dawna tu funkcjonującej, ale także pana prezydenta Roberta Biedronia, która ta sfera jest naprawdę ważna.

Zakładamy że będzie to silna osobowość. Która zacznie w mieście narzucać pewien kierunek myślenia o kulturze, kierunek zmian. Chcemy mieć w ratuszu lidera, menadżera, który będzie w sposób kreatywny i przemyślany rekomendować decyzję dla prezydenta miasta. – powiedział Marcin Anaszewicz dyrektor Gabinetu Prezydenta Słupska

Więcej o konkursie napisaliśmy tu.

Audyt kulturalny

Audyt kulturalny DNA Miasta będzie opracowany przez fundację Res Publica Nowa na zlecenie i za pieniądze z Narodowego Centrum Kultury. Od 23 marca do Słupska na dwa miesiące przyjadą audytorzy zewnętrzni, którzy mają opracować diagnozę działalności jednostek kultury w Słupsku. Celem audytu ma być rozpoznawanie celów i priorytetów, zidentyfikowanie najważniejszych potencjałów i problemów w miejskiej kulturze, opisanie mechanizmów współpracy międzysektorowej i wzajemnych relacji w środowisku, poznanie sposobów finansowania i ocenianie działań kultury. Ale także rekomendacje przyszłych działań dotyczących kultury.

Wiąże duże nadzieje z tymi badaniami że będą bardzo rzetelne i bardzo wszechstronne. – powiedziała K.Danilecka-Wojewódzka. Badania te obejmą szeroką grupę badawczą – wszystkich pracowników instytucjonalnych związanych z kulturą, różne grupy wiekowe, innych środowisk związanych z kulturą z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które istnieją w Słupsku.

Raport ma być gotowy w czerwcu 2015 roku.

Rada Kultury

Prezydent R.Biedroń powołał Radę Kultury, jako ciało opiniodawczo-doradcze związane ze środowiskiem kultury. Ma być w nim bardzo szeroka paleta owych doradców, zarówno ze środowisk profesjonalnych i twórczych z kilku różnych pokoleń. Rada ma się składać z 12 osób. Mają być wskazane przez środowisko słupskiej kultury.

Rada ma opiniować wszystkie sprawy związane z kulturą.

Likwidacja teatrów ?

Na temat „krążących” po mieście informacji o likwidacji teatrów zastępca prezydenta miasta powiedziała: My nie mówimy o żadnej likwidacji, żadnego teatru. Mówimy o tym żeby wzmocnić zespoły artystyczne, natomiast przyjrzeć się temu jak można funkcjonować na poziomie administracyjno-technicznym na poziomie obydwu teatrów.

Chcemy dać wyraźny sygnał, że nie zostały podjęte żadne decyzje w tym zakresie, że podstawą do decyzji będzie audyt, będą rekomendacje nowego dyrektora Wydziału Kultury, ale także rekomendacje nowej Rady Kultury. Cel prezydenta jest taki, aby w mieście zaczęła się dyskusja o kulturze. – powiedział Marcin Anaszewicz dyrektor Gabinetu Prezydenta Słupska.

Żeby coś zmienić najpierw musimy wystawić projekt uchwały do rady miasta. Ale zanim powstanie taki projekt – musi być stanąć na komisjach branżowych, musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi. Najmniejszego ruchu o połączeniu i likwidacji nie podjęliśmy, ale rozpoczęliśmy dyskusję.

Zmiany są niezbywalne, ale zawsze z konsultacjami ze środowiskiem. Musimy to uczynić w pełnej zgodzie, żeby za pieniądze, które mamy dali szansę żeby kultura w dobrym stopniu funkcjonowała. Więcej, musimy ją wzmocnić, a wzmocnienie widzę poprzez zmiany strukturalne jeżeli chodzi o placówki profesjonalne. Ale kultura niesformalizowana, znajdzie tu oddech i właściwe dla siebie miejsce. – podsumowała zapowiadane zmiany w kulturze K.Danilecka-Wojewódzka.

 

Udostępnij.