W słupskim magistracie szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Prezydent miasta przedstawił pracownikom projekt zmian organizacyjnych. Wynika z niego, że zmiany dotkną niemal wszystkich komórek organizacyjnych. Powstanie 17 nowych wydziałów, niektóre zostaną rozbite na mniejsze, a inne połączone. Zupełną nowością będzie stanowisko ds. zarządzania długiem miasta.

fot. Kanał 6

fot. Kanał 6

Tak wielkich zmian w słupskim ratuszu nie było od dawna. Dotkną one prawie wszystkich pracowników magistratu. Wiele wydziałów przestanie istnieć, a w ich miejsce powstaną inne. Niektóre rozbite będą na kilka mniejszych, inne wchłoną kilka dotychczasowych. W ten sposób powstanie 17 nowych jednostek: Wydział Koordynacji Inwestycji Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich – Centrum Obsługi Mieszkańców, Biuro Prezydenta Słupska, Wydział Księgowości, Wydział Planowania Budżetu i Kontrolingu Finansowego, Wydział Zarządzania Należnościami, Stanowiska ds. Zarządzania Długiem Miasta, Wydział Edukacji, Wydział Kultury, Wydział Polityki Mieszkaniowej i Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji. Nowymi jednostkami mają być także: Wydział Zarządzania Funduszami, Wydział Komunikacji i Transportu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania Kadrami i Wydział Organizacji Urzędu. Tak wygląda projekt struktury organizacyjnej słupskiego urzędu. Obecnie trwają konsultacje z pracownikami na temat przygotowywanych zmian.

Post użytkownika Kanał 6.

Karolina Chalecka z biura prasowego UM w Słupsku zaznacza, że nowa struktura nie niesie ze sobą wzrostu etatów w magistracie, a celem reorganizacji jest wyeksponowanie kluczowych kierunków działania nowego włodarza miasta. „Poprzez wyodrębnienie nowych komórek organizacyjnych lub podział istniejących na mniejsze chcemy bardziej precyzyjnego określenia ich celów i kompetencji w strukturach miasta. Co ważne – jest to optymalizacja obecnej struktury organizacyjnej, tak aby stała się skutecznym narzędziem zarządzania miastem” – powiedziała przedstawicielka ratusza.

Projekt nowych struktur UM Słupsk

Projekt nowych struktur UM Słupsk

Bez zmian pozostaną m.in. wydziały geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, zespół radców prawnych, zespół audytu wewnętrznego i kontroli, wydział architektury i planowania przestrzennego, a także straż miejska. Całkowicie zlikwidowane będzie w słupskim ratuszu stanowisko rzecznika konsumentów. Mieszkańcom Słupska ma doradzać rzecznik konsumentów zatrudniony w słupskim starostwie powiatowym. Planowane zmiany mają wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni.

źródło: Kanał 6

Udostępnij.