Opublikowano tegoroczny ranking najlepszych szkól licealnych i technicznych Perspektywy 2015. Za najlepszą szkołę średnią techniczną w woj. pomorskim uznano Technikum Leśne w ZSL im. prof. St. Sokołowskiego w Warcinie. 12 miejsce w pomorskim zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

technikum-lesne-warcino

Technikum Leśne w Warcinie / fot. M.Wirkus

Magazyn Perspektywy opublikował 14 stycznia tegoroczny ranking najlepszych szkół technicznych i licealnych w Polsce. Na czele ogólnopolskiej listy szkół licealnych znalazło się XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie. Drugie miejsce zajęło LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Trzecie miejsce na podium przypadło V Liceum Ogólnokształcącemu im. A. Witkowskiego w Krakowie. W pomorskim najlepsze jest III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni które zajęło dziewiąte miejsce w rankingu krajowym.

– Kryteriami w rankingu Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015 były sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%.
– Kryteriami Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015 były sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Ranking Techników – Najlepsze Szkoły Techniczne w Słupsku i okolicach.

Technikum Leśne w ZSL im. prof. St. Sokołowskiego w Warcinie zajęło 1 miejsce w pomorskim i 63 w rankingu krajowym. Na siódmym miejscu w pomorskim i 136 w kraju znalazło się słupskie Technikum nr 1 w ZSP nr 1 im. Noblistów Polskich. 11 w pomorskim i 171 w kraju jest Technikum nr 5 w ZS Ekon. i Ogólnokształcących. Natomiast Technikum w ZS Ekon.-Rolniczych im. St. Staszica w Bytowie zajęło 17 pozycję w regionie i 251 w kraju. 19 regionalnie (273 kraj) jest Technikum w ZS Informatycznych w Słupsku a 20 Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych w Miastku (283 w kraju). Reszta szkół technicznych zajęła miejsca dalsze.

Ranking Liceów w Słupsku i regionie

12 miejsce w pomorskim i 195 w kraju zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku, tuż za nim na 13 miejscu (208 w kraju) I LO im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. 29 miejsce w pomorskim zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego z Lęborka (493 w kraju). Reszta lokalnych szkół ogólnokształcących zajęła odleglejsze miejsca.

Cały ranking można zobaczyć na stronie Perspektyw

Udostępnij.