Uczniowie słupskiego Zespołu Szkół Informatycznych uczęszczający do klas z rozszerzonym programem z geografii będą mogli poszerzać swoje zainteresowania na Akademii Pomorskiej. Obie placówki podpisały stosowne porozumienie.

fot. M.Wirkus

Monika Stępnik – dyrektor ZSI i prof. Adam Wojciechowski z AP / fot. M.Wirkus

Słupskie ZSI podpisało umowę o współpracy z Instytutem Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej. Obie placówki w zawartym porozumieniu widzą same korzyści. Szkoła będzie mogła przyciągnąć młodzież zainteresowaną tą tematyką, a słupska uczelnia pozyskać nowych studentów.

Dzięki umowie profesorowie, inni pracownicy naukowi oraz najlepsi doktoranci Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych będą prowadzić wykłady i lekcje otwarte dla uczniów szkoły. Na wybranych zajęciach w instytucie geografii będą mogli uczestniczyć zainteresowani uczniowie ZSI. Instytut Geografii i Studiów Regionalnych będzie także współpracował z nauczycielami szkoły min. powiadamiał o sesjach naukowych, dyskusjach oraz spotkaniach organizowanych przez Instytut.

Oczywiście w klasach maturalnych pracownicy Instytutu będą mogli prowadzić spotkania informacyjne na temat rekrutacji na studia na Akademii Pomorskiej.

Najlepsi uczniowie z przedmiotu geografia będą mogli starać się o pomoc pracowników naukowych Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku w rozwijaniu swoich kompetencji i zainteresowań, będą mogli korzystać z księgozbioru akademickiego AP na podstawie legitymacji uczniowskiej, a także uczestniczyć w pracach i akcjach koła naukowego studentów Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych AP.

Dla placówki ponadgimnazjalnej jest to pierwsza tego typu umowa. Akademia Pomorska podpisywała już podobne dokumenty ze szkołami z regionu, między innymi z II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku.

Udostępnij.