Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku ogłosił listę projektów ramach Programu rozwoju Obszarów wiejskich – Odnowa i rozwój wsi, które otrzymają dofinansowanie (50%) na inwestycję na wsiach. Z naszego regionu unijne pieniądze otrzymają gminy Parchowo, Kępice, Słupsk i Kobylnica.

Boisko w Warcinie w gminie Kępica / fot. Gmina Kępice

Boisko w Warcinie w gminie Kępica / fot. Gmina Kępice

Z programu „Odnowa i Rozwój Wsi” w Biesowicach i Kępicach powstaną boiska wielofunkcyjne. Wniosek gminy Kępice pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Biesowic i Kępic” otrzyma dofinansowanie minimum 50 procent kosztów kwalifikowalnych budowy dwóch boisk. Podobne boisko powstało już wcześniej w Warcinie.

– To dla nas wielki prezent na zakończenie roku – mówi Maciej Chaberski, wiceburmistrz Kępic. – Przy szkołach w Kępicach oraz w Biesowicach zbudujemy boiska, na których będzie można grać w piłkę nożną, siatkową, ręczną, koszykówkę czy w tenisa ziemnego.

Dodatkowo przy obiekcie w Kępicach powstanie np. miejsce do skoku w dal czy pchnięcia kulą. Obiekty nie będą stwarzały barier architektonicznych, co umożliwi uprawianie sportu również przez osoby niepełnosprawne. Oba mają być gotowe do czerwca 2015 r. Łączna wartość inwestycji to 996 560,69 zł, gmina otrzyma dofinansowanie 498 tys. zł.

Oprócz gminy Kępice z naszego regioonu dotację otrzymają jeszcze gminy Parchowo, Słupsk i Kobylnica.

Gmina Parchowo złożyła wniosek „Utworzenie punktów rekreacji i wypoczynku w Parchowie i Soszycy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych” – koszty kwalifikowane to 160 821,75 zł – kwota dotacji 80 410,00 zł. Gmina Słupsk otrzymała pieniądze na wniosek „Utworzenie Centrum Aktywności Mieszkańca w miejscowości Redzikowo – Gmina Słupsk”. Kwota kwalifikowana to 293 551,90, dotacja natomiast 144 000 zł. Gmina Kobylnica otrzyma dotację na wniosek „Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją w Reblinie”. Koszt to 170 782,76 zł dotacja na sumę: 85 391 zł.

Celem programu „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi a także promowanie obszarów wiejskich. Działanie to ma doprowadzić do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz ma wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Ogólnie w aktualnym naborze w całym województwie pomorskim złożono 70 wniosków na kwotę 13 776 721 zł.
Udostępnij.