Przygotowaliśmy mały FAQ  (ang. Frequently Asked Questions) – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na te pytania tym razem FAQ związany z wyborami samorządowymi 16 listopada.

fot. K.Tomasik

Archiwum / fot. K.Tomasik

Dlaczego warto głosować w wyborach samorządowych ?

Taka mała podpowiedź przygotowana przez www.facebook.com/maszglos :

masz glos - masz wybor

źródło: www.facebook.com/maszglos

Kiedy będziemy głosować ?

W niedzielę 16 listopada. Obwodowe komisje wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21.

Jak wyglądają karty wyborcze ?

Wzór karty do głosowania do rady gmin i miast nie będących miastami na prawach powiatuWzór karty do głosowania do rady gmin i miast nie będących miastami na prawach powiatu – w naszym regionie dotyczy to wszystkich gmin i miast oprócz Słupska– obowiązuje tu zasada jeden mandat z jednego okręgu – kandydat z największą liczbą głosów zostaje wybrany – mamy tyle okręgów ilu radnych jest w radzie gminy lub miasta,
– głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata
Wzór karty do głosowania do Rady Miasta Słupska (miasto na prawach powiatu)Wzór karty do głosowania do Rady Miasta Słupska (miasto na prawach powiatu) – dotyczy tylko Słupska

– będzie to broszura z każdą listą wyborczą wg wylosowanych numerów z PKW.
– głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z
kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu
Wzór karty do głosowania do rady powiatuWzór karty do głosowania do rady powiatu– będzie to broszura z każdą listą wyborczą wg wylosowanych numerów z PKW.
– głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu
– tej karty nie otrzymamy w Słupsku – Rada Miasta Słupska jest jednocześnie radą powiatową
Wzór karty do głosowania do sejmiku województwaWzór karty do głosowania do sejmiku województwa– będzie to broszura z każdą listą wyborczą wg wylosowanych numerów z PKW.
– głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego  kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu
Wzór karty gdy mamy jednego kandydataWzór karty gdy mamy jednego kandydata na wójta

– wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki)w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata
– wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata
Taką sytuację mamy np. w gminie Słupsk
Wzór karty do głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miastWzór karty do głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

– Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

Nie wiem gdzie jest mój obwód wyborczy ?

W Słupsku będzie utworzonych 43 obwody wyborcze stałe i 3 obwody odrębne – w szpitalu, areszcie i Domu Opieki Społecznej – adresy tych obwodów podaliśmy TUTAJ !

W innych miejscowościach głosujemy przeważnie tam gdzie odbywały się poprzednie głosowania. Obwody głosowania można też odnaleźć na stronie PKW

 Jestem osobą niepełnosprawną, starszą a chcę głosować ?

W Słupsku w dniu wyborów wyborcy niepełnosprawni i osoby starsze będą miały zapewniony transport – dowóz do lokali wyborczych. Zgłoszenia dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych przyjmowane będą w dniu głosowania pod numerem telefonu 59 84 88 383, 59 84 88 383.

 Jak zagłosować ?

Najlepiej wyjaśni tu ten film z PKW – małe wyjaśnienie w Słupsku otrzymamy nie cztery a trzy karty do głosowania. Trzeba zabrać dokument ze zdjęciem – niekoniecznie musi to być dowód osobisty ale np. ważna legitymacja studencka, musimy być pełnoletni – jeżeli w dniu wyborów obchodzimy urodziny mamy prawo zagłosować i musimy być wpisani do rejestru wyborców.

 Kiedy poznamy wyniki ?

Najprawdopodobniej już w poniedziałek dowiemy się o wynikach wyborów. A co się dzieje po zamknięciu obwodowych komisji powiedzą te dwa filmiki:

Kto zostanie prezydentem, wójtem czy burmistrzem ?

Ten kandydat który przekona do siebie ponad 50% wyborców wygrywa w pierwszej turze i zostaje „szefem” gminy czy miasta.

Jeżeli żaden nie przekroczy 50% będzie dogrywką zwaną drugą turą.

Kiedy potrzebna będzie druga tura ?

Jeżeli żaden z kandydatów nie przekroczy 50% poparcia – dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami spotka się w ponownym głosowaniu za dwa tygodnie 30 listopada. Głosować będziemy wtedy tylko jedną kartą wyborczą

wzor-karta-ponowne-wojtWzór karty do głosowania ponownego

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

Kto zostanie radnym do rady gminy czy miasta ?

W Słupsku – jako mieście na prawach powiatu – obowiązują jeszcze (mamy nadzieję że się to zmieni) zasady ordynacji proporcjonalnej w której „promowane” są bardziej duże komitety. W celu rozdzielenia mandatów stosuje się różnego rodzaju przeliczenia liczby głosów dlatego głosując na kandydata bardziej głosujemy na „listy kandydatów”. Obowiązuje tu też 5% próg wyborczy – żeby się liczyć trzeba przekroczyć ten próg. Później głosy przeliczane są tzw. metodę d’Hondta (więcej tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_D%E2%80%99Hondta ) – która promuje duże komitety, dla małych głosów zabraknie. Liczy się że minimum to zdobycie 10% głosów. Mamy 4 okręgi wyborcze od 5 do 7 mandatów. W każdym okręgu wygrani – metodą d’Hondta dzielą się mandatami – ten komitet który zdobył największą liczbę głosów otrzyma najwięcej mandatów i dopiero wtedy z listy kandydatów komitetów które otrzymają mandaty radnymi zostają ci którzy otrzymają najwięcej głosów.

Inaczej jest w gminach i miastach nie będących miastami na prawach powiatu – obowiązują tu jednomandatowe okręgi wyborcze. Dana gmina lub miasto podzielona jest na okręgi odpowiadające liczbie radnych w radzie. Każdy komitet mógł zgłosić tylko jednego kandydata na radnego w danym okręgu. Wygrywa ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów. I tyle.

Jeżeli masz jeszcze jakieś wyborcze pytanie napisz – redakcja@gryf24.pl – postaramy się rozwikłać zagadkę :)

Udostępnij.