W czwartek 13 listopada, w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyła się podpisanie dokumentu zamieniającego tereny należące do powiatu słupskiego i Lasów Państwowych. Jednym z tych terenów jest „Górka Narciarza”.

fot. Powiat Słupski

fot. Powiat Słupski

Na konferencji prasowej starosta słupski Sławomir Ziemianowicz, wicestarosta Andrzej Bury oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Leśny Dwór Janusz Sterczewski podpisali „Protokół Uzgodnień w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Słupskim a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe”.

Zgodnie z podpisanym Protokołem, Powiat Słupski i Lasy Państwowe dokonały zamiany określonych nieruchomości :

  • Powiat Słupski – nieruchomości, w tym drogi, przebiegające przez tereny lasów państwowych o łącznej powierzchni 20,87 ha (w gminach Kępice, Kobylnica, Dębnica Kaszubska i Słupsk).
  • Lasy Państwowe –  nieruchomości o powierzchni 25,9236 ha (położone w obrębie Miasta Słupska, gminie Kępice i Ustce).

Lasy Państwowe zobowiązały się także do zachowania powszechnej dostępności i przejezdności przejętych od Powiatu dróg, mając w szczególności na względzie zachowanie odpowiedniej komunikacji między lokalnymi miejscowościami.

Podpisany w dniu dzisiejszym Protokół Uzgodnień daję realną szansę na reaktywację „Górki Narciarza” – stoku w lasku Południowym położonego pomiędzy Słupskiem a Krępą.

fot. Powiat Słupsk

Flaga z herbem Słupska z XIX w. / fot. Powiat Słupsk

Starosta Słupski wykorzystał spotkanie z dziennikarzami do zaprezentowania historycznej flagi Słupska otrzymanej z Niemiec od 95-letniej byłej mieszkanki Słupska. To pamiątka po jej ojcu, niegdyś pracowniku słupskiego ratusza. Według znawców flaga pochodzi z okresu XIX-XX wieku, wykonana jest z lnu i zgodnie z wolą darczyńcy zostanie przekazana do słupskiego Ratusza. Dzięki pani Wandzie, która opiekowała się seniorką, leśnicy przekazali ją słupskiemu starostwu.

Udostępnij.