Poprosiliśmy kandydatów na Prezydenta Miasta Słupska o wypełnienie ankiety dotyczącej osoby kandydata. To swoisty życiorys przedstawiany pracodawcy przed przyjęciem do pracy.  Oczywiście rozszerzyliśmy go o dodatkowe elementy poglądów kandydatów na temat spraw dotyczących Słupska.

Niestety niektórzy kandydaci pewnie w nadmiarze akcji wyborczej nie dali jeszcze rady wygospodarować kilku minut na wypełnienie takiej ankiety, ale mają jeszcze szansę. Czekamy :)

Ryszard Bogusz / Nowa Prawica

Ryszard Bogusz / Nowa Prawica

Dzisiaj przedstawiamy kolejnego kandydata, który nadesłał wypełnioną ankietę czyli postać Ryszarda Bogusza z KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

Dane Osobiste:

Imię Nazwisko Ryszard Bogusz
Rok Urodzenia 1954 r.
Rodzina Żonaty, dwie dorosłe córki


Wykształcenie:

Szkoła Średnia Technikum Elektryczne w Słupsku
Szkoła Wyższa, tytuł brak
Dodatkowe wykształcenie brak
Znajomość Języków Obcych (podaj poziom) brak
Inne brak


Doświadczenie Samorządowe i Polityczne:

Partia Polityczna Kongres Nowej Prawicy

Ruch dla Rzeczypospolitej

Konfederacja Polski Niepodległej

Doświadczenie w samorządzie i polityce

Lata od – do
(najnowsze u góry)
Stanowisko, funkcje, dodatkowe informacje
2014 r. Kongres Nowej Prawicy – członek.
1995r. – 1997r. Ruch dla Rzeczypospolitej – Vice przewodniczący.
1991r. – 1993r. Konfederacja Polski Niepodległej członek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I Kadencji z ramienia Konfederacja Polski Niepodległej, przynależałem do Klubu             Parlamentarnego Konfederacji Polski Niepodległej.

Zasiadałem w Komisji Handlu i Usług oraz Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej. Byłem także członkiem Podkomisji do spraw handlu, drobnej wytwórczości i usług.


Doświadczenie Zawodowe:

Lata od – do
(najnowsze u góry)
Miejsce Pracy / Działalności / Zakres obowiązków / Osiągnięcia
2008 r. – 2014 r. Ostatnie miejsce pracy, jako rzeczoznawca budowlany w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, Ergo Hestia.
1995 r. – 2008 r. Praca w budownictwie na stanowisku kierownika budowy.
1993 r. –   1994 r. Pracowałem w firmie geodezyjnej przy przekształceniach nieruchomości.
1980 r. – 1991 r. Prowadziłem działalność gospodarczą na własny rachunek – sklep, zakład budowlany,
1977 r. – 1980 r.

 

Pracowałem w Teatrze Dramatycznym w Słupsku, jako adept sztuki aktorskiej.


Działalność społeczna:

Stopień aktywności:
sporadycznie, średnio, aktywnie, bardzo aktywnie
Dla kogo (stowarzyszenia, grupy osób) i dlaczego
aktywnie Budowa drogi dojazdowej na osiedlu, finansowana przez mieszkańców ulicy Świerkowej w Słupsku.


Zainteresowania:

Sport Żeglarstwo
Kultura Teatr, Pracowałem w Teatrze Dramatycznym w Słupsku
Inne Literatura, prawo, wędkarstwo.


Wybierz PIĘĆ najważniejszych cech swojego charakteru – wstaw [X]

[ ] komunikatywność,
[x ] odpowiedzialność,
[x ] uczciwość,
[ ] punktualność,
[ ] chęć pomagania innym,
[ ] wrażliwość,
[ ] uważne słuchanie,
[ ] szybka adaptacja,
[x ] radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
[ ] skuteczne przekonywanie,
[ ] dokładność i precyzja,
[ ] spostrzegawczość,
[ ] skuteczne działanie,
[ x] myślenie przyczynowo – skutkowe,
[ ] przewidywanie ryzyka,
[x ] prawdomówność,

[ ] posłuszeństwo,
[ ] dociekliwość,
[ ] wytrwałość,

[ ] empatia,
[ ] obowiązkowość,
[ ] opiekuńczość,
[ ] uczynność,
[x ] rzetelność,
[ ] pewność siebie,
[ ] staranność,
[ ] zdecydowanie w podejmowaniu decyzji,
[ ] troskliwość,
[ ] operatywność,
[ ] dążenie do celu,
[ ] stanowczość,
[ ] tolerancja,
[x ] konsekwencja ,
[ ] poczucie humoru,
[ ] takt,
[ ] okazywanie szacunku innym,
[ ] wnikliwa obserwacja,
[ ] kreatywność,
[ ] cierpliwość,
[ ] szybkie podejmowanie decyzji,
[ ] szybkie działanie,
[ ] radzenie sobie ze stresem,
[ ] pracowitość,
[ ] logiczne wnioskowanie,
[ ] otwartość,
[ ] porządek i czystość,
[ ] łagodność,
[ ] wyobraźnia,
[ ] długa koncentracja,
[ ] zdyscyplinowanie,
[ ] odwaga,
[ ] spokój i opanowanie,
[ ] przedsiębiorczość,
[ ] praktyczność,
[ ] śmiałość,
[ ] serdeczność,
[ ] czułość,
[ ] lojalność.

 


 

Trzy powody dlaczego kandyduje Pan na stanowisko prezydenta Słupska:

1. Brak zgody na dalsze zadłużanie miasta, celem realizacji takich inwestycji jak, Aquapark.
2. Bo nasze miasto powoli obumiera i staje się miastem emerytów i urzędników.
3. Bo chciałbym , aby moje wnuki miały szansę na godne życie w Słupsku.

 

 

Trzy kluczowe dla miasta inwestycje, które należy zrealizować w nadchodzącej kadencji:

 

1. Kompleksowe i strategiczne rozwiązanie układu komunikacyjnego miasta.
2. Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje – w związku z niewielką ilością terenów inwestycyjnych, należy podjąć próbę odzyskania dla miasta, zbędnych i nieużywanych przez PKP nieruchomości.
3. Przegląd ciągów komunikacyjnych,   celem wygospodarowania większej ilości miejsc parkingowych, jak i bieżąca naprawa nawierzchni w oparciu o SON system oceny nawierzchni, zawarta w Studium PIK Poznań opracowanego na podstawie badań ruchu z lat 1989 – 2010.

 

 

Trzy najważniejsze problemy mieszkańców Słupska, które trzeba zmienić:

 

1. Brak pracy.
2. Nieprzychylny stosunek władz Miasta i urzędników do lokalnych przedsiębiorców ( za wyjątkiem wybranych           i zaprzyjaźnionych ), nepotyzm i przerosty administracyjne .
3. Brak wizji kierunków strategicznego rozwoju Miasta w perspektywie, nie kolejnej kadencji władz ,                         ale w perspektywie 20-30 lat.

 

 

Trzy zdania jak usprawnić komunikację miejską w Słupsku ?

1. Dopuszczenie większej liczby prywatnych przewoźników, a w perspektywie jej prywatyzacja.
2. Odpowiedź na pytanie I-sze,   jest odpowiedzią na pozostałe.
3. Dopuszczenie na rynek komunikacyjny,   kilka podmiotów gospodarczych – przystanki pozostaną jako własności miasta.


Trzy zdania jak ułatwić życie rowerzystom w Słupsku ?

1. Drogi rowerowe budować przede wszystkim tylko przy głównych drogach.
2.
3.


Trzy zdania jak zatrzymać młodych ludzi w Słupsku ?

1. Stworzyć przychylny klimat dla lokalnych przedsiębiorców, a tym samym danie im szansy na rozwój i zwiększanie zatrudnienia.
2. Nasza młodzież jest na tyle przebojowa i zaradna ( co udowadnia na emigracji ), że resztę potrafią sobie zorganizować bez armii urzędników.
3.


Trzy zdania jak rozwinąć rynek pracy w Słupsku ?

1. Po zrównoważeniu budżetu, maksymalnie dozwolone prawem obniżenie podatków lokalnych. Sprzedaż dzierżawionych sklepów dzierżawcom, lub znaczne obniżenie czynszów. Sprzedaż mieszkań, za 10 % ceny, dotychczasowym najemcom.
2. Równoprawne traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych ( a nie, jak dotąd dopieszczanie inwestorów zewnętrznych kosztem lokalnych przedsiębiorców ).
3. Radykalna redukcja zbędnych etatów w Urzędzie Miasta i podległych miastu komórkach organizacyjnych , także wprowadzenie ( wzorem np. niemieckich standardów ) zakazu wykonywania przez urzędników działalności gospodarczej, celem likwidacji patologicznych przypadków , jakie od lat mają miejsce w Ratuszu.


Trzy zdania jak wykorzystać położenie geograficzne Słupska ?

1. Korzystne położenie miasta będzie wykorzystane przez rynek, kiedy stworzy się podmiotom gospodarczym przychylne i stabilne warunki do inwestowania i rozwoju .
2.
3.


Trzy zdania jak rozwiązać problemy placówek kultury w Słupsku ?

1. Nikogo nie da się zmusić do czytania książek i chodzenia do teatru. Placówki kultury muszą istnieć nie dla siebie , a dla jej odbiorców. Dlatego jej finansowanie, musi być zależne od zapotrzebowania na nie.
2.
3.


Trzy zdania jak rozwiązać problemy klubów sportowych w Słupsku ?

1. Wspierać tylko sport dzieci i młodzieży ( w oparciu głównie o sport w szkołach ).
2. Kluby sportowe ( szczególnie zawodowe ) powinny szukać sponsorów na własną rękę , a wtedy będą miały więcej szacunku dla słupskich kibiców ( nawet tych , co mogą wspierać swój klub nawet drobnym datkiem.
3.

Czy Miasto Słupsk powinno poszerzyć swoje granice, kosztem sąsiadujących gmin ?

Zaznacz [X] TAK [ ] NIE [x ]
Uzasadnij dlaczego ? W wyniku zaniedbania władz Miasta w przypadku rozwoju gospodarczego brak terenów inwestycyjnych .
Jak przekonać mieszkańców sąsiadujących gmin ? Taką , żenującą próbę podjął już Prezydent Miasta , a ponieważ ludzie idiotami nie są i głosują nogami, można ich zachęcić tylko niższymi podatkami lokalnymi.


Czy Miasto Słupsk powinno podnieść opłaty za śmieci od mieszkańców ?

Zaznacz [X] TAK [ ] NIE [x ]
Uzasadnij dlaczego ? Najpierw trzeba zdemonopolizować maksymalnie rynek, choćby poprzez powierzenie odbioru śmieci, kilku podmiotom gospodarczym.
[poll id=”16″]
Udostępnij.