Wiadukt nad torami w ciągu ul. Koszalińskiej / fot. ZIM Słupsk

Wiadukt nad torami w ciągu ul. Koszalińskiej / fot. ZIM Słupsk

Na całej długości słupskiego ringu trwają prace. Warte odnotowania są punkty przełomowe np. że powstaje most nad torami w ciągu ul. Koszalińskiej – już widać jak będzie wyglądał. Powstała taże pierwsza warstwa asfaltu na ul. Rejtana. Powstaje też drugi wiadukt nad torami przy ul. Portowej.

I etap inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”.

Trwa montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami kolejowymi od strony ulicy Krzywoustego, wykonano również ciosy podłożyskowe na przyczółku. Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia przy ulicy Przemysłowej i Koszalińskiej. Przy ulicy Koszalińskiej oraz przy rondzie na skrzyżowaniu z ulicą Poznańską trwają prace ziemne. Wykonano koryto pod konstrukcję jezdni ul. Koszalińskiej, nasypy, stabilizację gruntu cementem, rozłożono kruszywo oraz rozpoczęto roboty brukarskie przy ustawianiu krawężników.

II etap inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”.

Trwają prace ziemne na ul. Rejtana oraz przy budowie nowej jezdni ulicy 11 Listopada. Na całym trwają prace przy ustawianiu krawężników oraz ścieków przykrawężnikowych oraz montowane są wpusty deszczowe. Wykonywana jest wymiana gruntu na skrajnych odcinkach ulicy 11 Listopada. Na ulicy Rejtana został wykonany odcinek próbny podbudowy z mas bitumicznych.

realizacja: Kuba – dziękujemy

III etap inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”.

Trwają prace przy tworzeniu nasypów oraz murów oporowych wiaduktu nad torami PKP oraz wymiana gruntu przy ul. Braci Staniuków. Trwają prace brukarskie przy ustawianiu krawężników. Rozpoczęto montaż przepustów pod drogą.

logotyp_npdk21

Udostępnij.