[info]W dziale “Słowo Wyborcze” przedstawiamy felietony kandydatów na prezydenta Słupska. Mamy nadzieję że w ten sposób przybliżymy ich wyborcom. Nie będziemy ingerować w ich treść dając kandydatom i naszym czytelnikom własny osąd do spraw przedstawionych w felietonach. Za treści przesłane przez kandydatów więc nie odpowiadamy i możemy się z nimi nie zgadzać – redakcja GRYF24.pl[/info]

Ryszard Bogusz „Parę słów o programie gospodarczym”

Chciałby aby atmosfera w Naszym mieście się zmieniła, żeby Państwo uwierzyli w to, że może nam się tutaj żyć dobrze, że to jest dobre miejsce na ziemi, a władza jest z ludźmi w naszym mieście i ma dobrego gospodarza. Musimy odzyskać swoje miasto dla siebie i poukładać je na nowo.

Ryszard Bogusz / Nowa Prawica

Ryszard Bogusz / Nowa Prawica

Ze zrozumieniem traktuję wiadomości umieszczone w gazecie, iż kandydat na Prezydenta Miasta Słupska, Ryszard Bogusz, chce spłacić dług w wysokości ponad 280mln zł, ale jednakże na konferencji prasowej, kandydata na Prezydenta Miasta Słupska, mowa była, jakie kroki należy podjąć, aby dług ten spłacić i zostało to podane, jak to wykonać. Mowa była o zmniejszeniu podatków od nieruchomości, które doprowadzą do pojawienia się inwestorów w Słupsku, dla chętnych do inwestowania w tym mieście. Doprowadzi to do otworzenia, na terenie Słupska, nowych działalności gospodarczych, która to działalność, przełoży się na dochody miasta, jak i do wzrostu zatrudnienia. Zostaną obniżone czynsze, dla prowadzenia działalności gospodarczej jak i zostanie zaproponowane dla dotychczasowych dzierżawców zakup dzierżawionego sklepu. W przypadku braku pieniędzy na zakup lokalu, czynsze zostaną zmniejszone. Tak jakoś paradoksalnie się dzieje, że jak zmniejsza się podatki to wpływy do budżetu są wyższe. Im więcej pieniędzy oddajemy urzędnikom, tym w coraz większym stopniu, stajemy się przez nich zniewoleni.

Także zaproponuję sprzedaż mieszkań komunalnych, za 10% ich ceny, ponieważ uważam, że mieszkania czy nieruchomości, mające prywatnego właściciela są wyremontowane i zadbane, jak i w lepszym stanie, od strony budowlanej. Doprowadzę do wydawania wszelkiego rodzaju decyzji, pozwoleń, w jak najkrótszym czasie, tak dla mieszkańców miasta Słupska jak i dla potencjalnych inwestorów, czy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zapomniana jest w naszym mieście, służebność urzędnika w stosunku do obywatela. Gmina powinna być dla obywatela, a nie obywatel dla gminy.

Zostanie wykonana analiza pracy urzędników, Urzędu Miejskiego w Słupsku, jak i analiza struktury Urzędu i zostaną wyciągnięte stosowne wnioski, na poprawienie tego stanu rzeczy. Praca dobrego urzędnika będzie lepiej wynagradzana, ale jednocześnie należy ograniczyć ilość urzędników w Ratuszu. Jednocześnie część kompetencji decyzyjnych, przekaże dla urzędników, którzy będą działali z upoważnienia, Prezydenta Miasta Słupska. Już obecnie ustawowo można przedłużyć czas pracy, zatem Urząd, jeden dzień w tygodniu będzie przyjmował mieszkańców Słupska do godz. 18:30. Jednocześnie w zgodzie z kodeksem pracy, urzędnicy będą w miarę potrzeb mieszkańców Miasta Słupska, pracowali dłużej niż 8h. Określone prace będą przydzielane konkretnym urzędnikom, którzy będą odpowiadali za wykonanie tych zadań.

Zostanie pozostawiona cała sfera wpływów urzędników i administracji, głównie gospodarczych, dla prowadzenia tylko i wyłącznie przez prywatne podmioty gospodarcze. Gmina która prowadzi działalność gospodarczą, staje się w efekcie monopolistą na rynku i z zawyżonymi stawkami za swoją usługę.

Co do zasady, wszelkiego rodzaju podatki zostaną zmniejszone do takiego poziomu, na ile zezwala na to obowiązujące prawo.

Następnie zostanie wykonany audyt posiadanego majątku miasta, jak i zostaną zbilansowane dochody jak i zadłużenie miasta Słupska. Te opracowanie wykona firma, która w żaden sposób nie jest związana z Naszym Miastem.

Pieniądze gminy, są efektem zabrania pieniędzy pod przymusem w postaci różnych podatków. Uważam, że mieszkaniec gminy wykorzysta te pieniądze lepiej i z pożytkiem, niż gdyby to wykonał urzędnik, jak urzędnik organizuje cokolwiek, to jest to z góry, skazane na niepowodzenie.

Moim zdaniem budżet gminy powinien być jak najmniejszy. Jest to niezrozumiałe na pierwszy rzut oka. Po prostu – budżet gminy powinien być jak najmniejszy. Im mniej pieniędzy ściągniętych z ludzi do budżetu, tym więcej w ich kieszeniach, a gminna powinna ograniczyć się do budowy lub remontu, dróg, ulic i chodników, oświetlenia, wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni, czy uzbrajania terenu.

Należy interpretować przepisy w sposób ograniczający szkodliwe działania interwencjonistyczno–socjalistyczne samorządów, oszczędzać, a następnie kreować w miarę swoich lokalnych możliwości rozwój poprzez wydawanie wspólnych pieniędzy podatników lokalnych na rzeczywiście wspólne cele, całej społeczności lokalnej, a przede wszystkim ograniczać podatki.

Dlatego pieniądze należy wydawać rozsądnie, oszczędnie i na cele wspólne mieszkańców. Zasadą jest paradoksalnie robić jak najmniej, a nie jak najwięcej, bo jeśli władza „robi” coś dla obywatela, to odpowiednio go to kosztuje.

W budżecie miasta jest wiele poukrywanych długów, różnego rodzaju przesunięcia, pomiędzy działami budżetu, po prostu wiele długów jest także „rolowanych” i nie są one brane pod uwagę, jako zadłużenie miasta i ukryte przy pomocy tzw. kreatywnej księgowości. Nastąpi przegląd budżetu, po stronie wpływów i wydatków, który jest możliwy do zbadania, tylko dla Prezydenta Miasta, który wygra wybory. Tylko Prezydent może mieć pełną informację o przychodach i długach miasta. W tej sprawie wyjdą dokładne koszty, np. za Aguapark, po której to analizie można podjąć racjonalną decyzję, co do dalszego przebiegu inwestycji.

Powyższe nie oznacza, iż nie będą wykonywane potrzebne dla mieszkańców miasta Słupska inwestycje, na terenie gminy, na cele wspólne wszystkim obywatelom gminy, jak największej liczbie mieszkańców miasta, jak drogi i ulice, chodniki, oświetlenie, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, czy uzbrojenie terenu.

Ryszard Bogusz
Kandydat na Prezydenta Miasta Słupska z ramienia Nowej Prawicy

[poll id=”18″]
Udostępnij.