Premier Ewa Kopacz podczas expose / fot. premier.gov.pl

Premier Ewa Kopacz podczas expose / fot. premier.gov.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu usilnie „walczy” z amerykańską tarczą antyrakietową. Jej wybudowanie jednak wydaje się przesądzone, więc Stowarzyszenie próbuje wywalczyć rekompensaty dla regionu w zamian za budowę tarczy. Wykorzystując że dziś parlament wyrazi wotum zaufania do nowej Pani Premier Ewy Kopacz wysłali skierowany do niej apel o rekompensaty.

List SPSiR do Pani Premier Ewy Kopacz:

[quote]APEL O REKOMPENSATY

Dot.: budowy amerykańskiej bazy i systemu obrony przeciwrakietowej (BMDS) w Redzikowie

 Szanowna Pani Premier,

 jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkańcy regionu Słupskiego domagamy się natychmiastowej interwencji i działań zmierzających ku stworzeniu i wprowadzeniu w życie programu tzw. rekompensat w ramach powstającej bazy w Redzikowie. Amerykańska baza niesie za sobą wiele negatywnych skutków natury ekonomicznej, a dotychczasowe działania rządu w żadnej mierze nie rekompensują ich naszym samorządom.

Straty finansowe dla naszego regionu są już namacalne i liczone w milionach. Jako przykład można dodać utratę inwestora (Spółka PGE) w gminie Słupsk blokowanego ze względu na wysokość zabudowy farm wiatrowych. Inwestycja była warta ponad 200 mln złotych. Brak możliwości budowy wiatraków w promieniu czterech kilometrów od bazy oraz promień 35 kilometrów z koniecznością wnoszenia o zgodę do strony amerykańskiej i MON na pozwolenie wybudowania instalacji farm wiatrowych dyskwalifikuje nasz region z rozwoju OZE. Przypomnijmy, że w planach województwa pomorskiego region słupski został wytypowany jako ten, który miał stać się ośrodkiem do rozwoju OZE. W obecnej sytuacji jest to mrzonka.

Dyskwalifikującym czynnikiem w rozwoju gospodarczym jest również konieczność występowania o zgodę do strony amerykańskiej oraz MON-u każdej zabudowy wielkokabaturowej przekraczającej sześć tysięcy metrów sześciennych. Procedury występowania o zgody budowlane w samej Polsce są procesem czasochłonnym. W sytuacji gdzie do ustaleń pozwolenia wejdą kolejne dwie strony (w tym jedna z obcego narodu) proces ten stanie się niezwykle uciążliwy. W obecnej sytuacji nie wiemy czy starania będą osiągały jakikolwiek skutek. Jest to niewyobrażalne, że w wolnym i niepodległym kraju, jakim z definicji jest Polska, musimy pytać obcy kraj o zgodę przy prowadzeniu inwestycji.

Niezgodne z rzeczywistością są także podnoszone oczekiwane korzyści dla społeczności lokalnej. Wskazuje się dostarczanie towarów i usług związanych z budową i funkcjonowaniem tarczy. Po analizie funkcjonowania innych amerykańskich baz można stwierdzić, że takich korzyści nie będzie. Bazy są zaopatrywane zewnętrznie różnymi środkami transportu powietrznego oraz lądowego. Lokalnie więc na tym nie skorzystamy.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, trudno się dziwić o zabiegi samorządów i mieszkańców naszego regionu w sprawie rekompensat. Dlatego przedstawiamy nasze propozycje odnośnie działań, które Rząd powinien podjąć, aby poprawić sytuację Słupska i okolic, a są to miedzy innymi:

  1. Budowa drogi ekspresowej S6 (Gdańsk – Szczecin),
  2. Przywrócenie funkcjonalności Portu Ustka poprzez rozbudowę infrastruktury portowej,
  3. Modernizacja linii kolejowej nr 202 (Gdynia – Stargard Szczeciński),
  4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 Szczecinek – Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka,
  5. Modernizacja dróg krajowych nr 21 i 20 w celu połączenia z planowanym przebiegiem drogi S11,
  6. Budowa drogi ekspresowej S11 (Poznań – Koszalin),
  7. Budowa lotniska biznesowo-sportowo-turystycznego w okolicy Słupska,
  8. Wsparcie przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w ramach SSSE Redzikowo-Wieszyno”,
  9. Budowa obiektu pn. „Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Słupsku”.

Mamy nadzieję, że Pani Premier z powodzeniem wykorzysta zawarte powyżej propozycje, a także wykaże potrzebną inicjatywę, by je zrealizować. Bez wsparcia z funduszy rządowych nie ma szans na realizację tych przedsięwzięć.

Z poważaniem,
Katarzyna Bogusławska – Wiceprezes
St
owarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu[/quote]

Część z tych propozycji stowarzyszenia są ważne dla naszego regionu, to najbardziej dziwi nas próba zaangażowania rządu państwa w budowę  „Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Słupsku” czyli słupskiego akwaparku czy budowę lotniska w pobliżu Słupska. Część z nich S6, S11, linie kolejowa 202 i 405, poprawa funkcjonalność portu w Ustce są w planach bliższych lub dalszych.

Udostępnij.