fot. Kanał 6

fot. Kanał 6

Mieszkańcy gminy Słupsk i gminy Kobylnica mają szansę otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. W ten sposób włodarze zachęcają do zostania prosumentem, czyli producentem i konsumentem jednocześnie.

Program „Prosument” to propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby mieć przydomową instalację lub mikroinstalację do produkcji energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie z terenu gminy Słupsk i gminy Kobylnica.

Bernard Rybak z-ca wójta Gminy Słupsk wyjaśnia, że w tym programie jednostka samorządowa jest beneficjentem, któremu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska może przyznać dotację i udzielić pożyczki oprocentowanej w wysokości 1% – więc bardzo korzystnej – do 100% kosztów kwalifikowanych. Takim przedsięwzięciem może być przede wszystkim zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. Do nich zalicza się ogniwa fotowoltaiczne, małe wiatraki czy elektrownie wiatrowe, jak również kolektory słoneczne i pompy ciepła. Ten program jest popularyzowany na terenie gmin Słupsk i Kobylnica. W gminie Słupsk wpłynęło już 50 wniosków od chętnych do udziału w programie.

W gminie Kobylnica zainteresowanie projektem jest mniejsze. Do tej pory wpłynęło tylko 12 wniosków. Wynika to przede wszystkim z tego, że jej mieszkańcy wcześniej brali udział w podobnych programach. Jan Plutowski, sekretarz Urzędu Gminy Kobylnica przypomina, że kilka lat temu realizowany był na terenie gminy duży program montażu solarów. Przystąpiło do niego ponad 400 mieszkańców. Realizowany był także program montażu pomp ciepła. „Być może dlatego reakcja mieszkańców gminy jest mniejsza od spodziewanej. Podjęliśmy jednak działania propagandowe. Poszły telefonogramy do wszystkich sołtysów z prośba o propagowanie tego projektu na terenie ich sołectw – informuje J. Plutowski.

Każda z gmin otrzyma dofinansowanie, jeśli wnioski składane przez mieszkańców danego samorządu będą opiewać na kwotę miliona złotych. Jakie korzyści niesie za sobą udział w programie? Jan Plutowski wskazuje na ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tym samym ogranicza się korzystanie z takiego opału jak koks, węgiel czy drewno, które – w mniejszym lub większym stopniu – zanieczyszczają środowisko. Mieszkańcy natomiast mogą produkować energię ze źródeł odnawialnych – wiatr lub słońce – i używać jej do podgrzewania wody, ogrzewania mieszkania czy oświetlenia, a nadwyżkę energii mogą również sprzedać.

Wnioski można składać do 29 sierpnia we właściwym urzędzie gminy. Po zakończeniu naboru gminy zorganizują dla wnioskodawców spotkanie informacyjno-organizacyjne.

Dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne),
  • ciepła i energii elektrycznej (kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła w połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi, połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku).

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne (właściciele domów jednorodzinnych) oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (budownictwo wielorodzinne).

Wnioski należy składać do dnia 29 sierpnia 2014 r. do:
Urzędu Gminy Słupsk – ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,
Urzędu Gminy Kobylnica – ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Realizacja Programu uzależniona jest od zebrania przez poszczególne Gminy odpowiedniej ilości wniosków spełniających wymagania określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie „Prosument“.

Wnioski dostępne są wraz z założeniami Programu „Prosument“ w siedzibie Urzędów oraz na stronach internetowych gmin: Słupsk – www.gminaslupsk.pl, Kobylnica – www.kobylnica.pl.
Po zakończonym naborze wniosków, dla wszystkich wnioskodawców zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno – organizacyjne. Ilość miejsc w programie jest ograniczona, wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:
– wniosek do pobrania –tutaj…
– więcej informacji na stronie NFOŚiGW –tutaj…

źródło: Kanał 6, Gmina Słupsk

Udostępnij.