Fragment plaży w Rowach, który zmieni się bardzo / fot. M.Wirkus

Fragment plaży w Rowach, który do następnego sezonu letniego zmieni się bardzo / fot. M.Wirkus

Do maja przyszłego roku w Rowach powstanie opaska brzegowa. Ma ona na celu wzmocnić falochron zachodni w porcie i część wydmy. Dla turystów ważne będzie jednak że razem z opaską powstanie promenada ciągnąca się od zejścia na plażę przy ul. Plażowej do zachodniego falochronu portowego.

W ramach realizowanego już przez Urząd Morski w Słupsku projektu pn. „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Ustka, Rowy i Łeba”, w wyniku procedur przetargowych powstały pewne oszczędności. W związku z tym Urząd Morski zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie projektu o dodatkowe zadanie, którym jest m.in. budowa opaski brzegowej.

Dyrektor słupskiego Urzędu Morskiego Tomasz Bobin podpisał w Gdańsku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Aneks dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zadanie związane z budową w Rowach opaski brzegowej, wydłużenie zachodniej ostrogi portowej wraz z promenadą, zejściami na plażę, pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zjazdem technologicznym, budową trzech dodatkowych ostróg brzegowych oraz wykonanie i montaż 9 tablic edukacyjnych w Łebie, Rowach i Ustce.

Ponadto zostaną zwiększone zakupy inwestycyjne m.in. o zestaw bezzałogowy do pomiarów lidarowych, łódź z wyposażeniem do pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej czy też echosondę jednowiązkową dwuczęstotliwościową. Po aneksie planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 144.978.561,16 PLN. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 85% dofinansowania pochodzi z UE, a 15% stanowią środki krajowe.

źródło: Urząd Morski w Słupsku, Kanał 6

Udostępnij.