fot. Szkoła Policji w Słupsku

fot. Szkoła Policji w Słupsku

Współpraca, głównie w obszarach działań szkoleniowych z zakresu oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych oraz realizacja, na terenie szpitala, stażu zawodowego dla wykładowców profilaktyków Szkoły, w celu uzyskania doświadczenia zawodowego w zakresie diagnozy, terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych przejawiających zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu i współuzależnienia – to niektóre z punktów podpisanego dziś porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Policji i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

 

fot. Szkoła Policji w Słupsku

fot. Szkoła Policji w Słupsku

Podpisanie porozumienia odbyło się dziś w Szkole Policji. Pod dokumentem podpisy złożyli: komendant Szkoły insp. Jacek Gil oraz dyrektor placówki Krzysztof Sikorski. W podpisanym dokumencie mowa jest między innymi o realizacji w warunkach SP SP ZOZ stażu zawodowego dla wykładowców – profilaktyków Szkoły, w celu uzyskania doświadczenia zawodowego w zakresie diagnozy, terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych przejawiających zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu i współuzależnienia. Dzięki wysokiej klasy specjalistom Szkoła Policji korzystać będzie z pomocy ZOZ`u przy organizacji zajęć o charakterze dydaktycznym, szczególnie z zakresu diagnostyki psychiatrycznej, psychoedukacji rodzin i pacjentów, interwencji kryzysowej (wsparcie psychospołeczne), terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Współpraca i pomoc ze strony Szkoły Policji to między innymi organizacja zajęć z zakresu postępowania z osobami agresywnymi, w tym między innymi wykorzystanie przez kadrę ZOZ`u określonych prawem środków przymusu bezpośredniego. Będą to również zajęcia praktyczne z zakresu taktyki podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, technik stosowania siły fizycznej, w tym stosowania chwytów obezwładniających i transportowych oraz taktyki podejmowania interwencji wobec sprawców przemocy domowej. W podpisanym porozumieniu mowa jest również o wymianie wzajemnych doświadczeń pomiędzy psychologami obu placówek. Ze strony SP SP ZOZ współpracę koordynować będzie naczelna pielęgniarka Elżbieta Brzeska, natomiast ze strony Szkoły – kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych nadkom. Arkadiusz Gliszczyński.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego / fot. SP Słupsk

Centrum Zdrowia Psychicznego / fot. SP Słupsk

Centrum Zdrowia Psychicznego mieścić się będzie w zabytkowym kompleksie budynków przy ulicy Obrońców Wybrzeża, które jeszcze przed kilkoma laty zajmował Szpital Wojewódzki. W tej chwili trwa tam generalny remont pomieszczeń o łącznej powierzchni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych. Zakres prac przewiduje przywrócenie budynku do wyglądu z czasów jego świetności a także odnowienie przyległego zespołu parkowego, w którym będą mogli wypoczywać pacjenci. Zakończenie prac i otwarcie pierwszych oddziałów planowane jest na październik tego roku. W tej chwili poszczególne jednostki Centrum funkcjonują porozrzucane na terenie Słupska i powiatu. Po przeniesieniu w jedno miejsce będzie to największa tego rodzaju placówka w województwie pomorskim.

źródło: Szkoła Policji Słupsk
Udostępnij.