Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. / fot. TV Słupsk

Jeśli jesteś ofiarą pomyłki lekarza, do której doszło w przychodni czy szpitalu i nie wiesz jak sobie z tym poradzić, zgłoś się do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

Mimo że Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach medycznych działają od 2012 roku, nadal wielu pacjentów nie ma o tym pojęcia i uważa, że dochodzenie swoich roszczeń związanych np. z błędem medycznym oznacza długą i kosztowną batalię przed sądami. Tymczasem przed Komisją procedura ta jest jasna, prosta i wymaga poświęcenia dużo mniej czasu.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy z radcą prawnym Piotrem Pawłowskim, przewodniczącym Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku.

Materiał TV Słupsk

Piotr Pawłowski, Radca Prawny wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1997-1999 był Przewodniczącym Samorządu Studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG. Główną specjalizacją jest  prawo ubezpieczeń gospodarczych w zakresie likwidacji szkód, prawo karne w zakresie reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz prawo medyczne w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych. W tym zakresie prowadzi także szkolenia specjalistyczne m.in. dla urzędników i policjantów. Jest przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Od początku swej zawodowej działalności prawniczej angażuje się w działalność woluntarystyczną, udzielając bezpłatnych porad prawnych, np. w ramach umowy OIRP w Gdańsku z Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku. Prowadzi kancelarię prawną w Gdańsku, od marca 2013 roku również w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, VII piętro, lok. 745

Udostępnij.