Projekt Ratusza berlińskiego architekta prof. Karla Zaara i inżyniera Rudolfa Vahla / fot. slupsk.pl

Projekt Ratusza berlińskiego architekta prof. Karla Zaara i inżyniera Rudolfa Vahla / fot. slupsk.pl

4 lipca 1901 roku oddano do użytku budynek słupskiego ratusza. Do dnia dzisiejszego pełni on swoją funkcję. Warto więc w urodziny ratusza wybrać się w wycieczkę poprzez piętra na wieżę widokową (wyjątkowo wstęp bezpłatny), by spojrzeć na miasto z innej perspektywy.

Tak historię słupskiego ratusza przedstawił nieodżałowany Stanisław Szpilewski w małej broszurce wydanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami:

Potrzeba wzniesienia nowego ratusza wynikła ze znacznego rozbudowywania się miasta, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to zabudowa wychodzi już zdecydowanie poza obręb murów miejskich. Stary, popadający w ruinę ratusz stał się zbyt ciasny i trzeba było dla różnych agend administracyjnych wynajmować dodatkowe pomieszczenia. Ostateczną decyzją o budowie nowego ratusza rada miejska podjęła w 1898 roku. Zdecydowano, że znajdować się będzie przy nowopowstałym placu, który przez jakiś czas pełnił funkcję targu wełny (obecny plac Zwycięstwa). W tym celu wykupiono posesją zajmowaną przez stary szpital św. Ducha, który uległ likwidacji. Jednocześnie ogłoszono ogólnokrajowy konkurs na projekt ratusza. Wzięło w nim udział 486 architektów, którzy nadesłali 87 projektów. Wynikiem sądu konkursowego pierwszą nagrodę przeznaczoną do realizacji otrzymali Karl Zaar i Rudolf Vahl.

Twórca słupskiego ratusza architekt Karl Zaar urodził się w 1849 roku w Kolonii. Od roku 1887 współpracuje z Rudolfem Vahlem, który będąc zapewne budowniczym odpowiadał za stronę techniczną obiektów projektowanych przez Zaara. Ratusz słupski jest czołowym dokonaniem tego architekta a zarazem przykładem dzieła architektonicznego przełomu XIX/XX wieku, w którym prześledzić można kierunki, które dominowały w architekturze tych lat. Ceglana bryła ratusza z dowolnie wykorzystanymi detalami typowymi dla budowli gotyckich jest w całej pełni neogotycka. Jest to świadome założenie stylistycznego nawiązania do gotyckiej architektury Słupska, a zwłaszcza kościołów, których sylwetki tak wyraźnie dominują w panoramie miasta.

W kwietniu 1899r. rozpoczęto budowę ratusza pod nadzorem projektantów i bezpośrednim kierownictwem budowniczego Lorenza, a 22 września 1900 roku zawieszono na budynku wieniec. 5 lipca 1901 r. lokalna gazeta słupska relacjonuje inaugurację nowego ratusza przy udziale miejscowych i zamiejscowych władz oraz fundatorów darowizn. Zadziwiające jest tempo powstania budowli, ale przy tej okazji należy wspomnieć, że przewidywany koszt 300 tys. marek został przekroczony dwukrotnie.

Ratusz znajduje się w centralnej części miasta, zamykając obszerny plac Zwycięstwa od zachodu. Takie usytuowanie czyni z tej budowli ważny element w układzie przestrzennym. Budynek założony jest na planie zbliżonym do litery „U”. Elewacja główna zwrócona jest na wschód w stronę placu, dwa skrzydła boczne biegną równolegle do ulic Deotymy i Tuwima. Tak korpus główny jak, i skrzydła pokryte są dwuspadowymi dachami. Nad całością góruje masywna wieża zegarowa przykryta cebulastą kopułą. Elewacje budynku, a zwłaszcza główna, urozmaicone są wieloma detalami architektonicznymi i dekoracją plastyczną. Interesujące jest również rozwiązanie kolorystyczne. Oprócz wieży pionowe akcenty stanowią malowniczo rozczłonkowane, trójkątne szczyty przysłaniające dachy skrzydeł bocznych. Dominującym kolorem jest czerwień dachówek i cegieł ścian. Poziome akcenty wprowadzają rzędy okien wzbogacając elewację poprzez różnorodność formy i kolorowe witraże wprawione w niektóre z nich. Istotny element dekoracyjny stanowią też kolorowe herby wykonane techniką mozaiki. Są to herby; Słupska, Szczecina, Pomorza, Wrocławia, Gdańska, Koszalina i Kołobrzegu (niektóre są współczesne). W wieży, wysuniętej nieco przed lico fasady znajduje się reprezentacyjne wejście, nad nim widoczne jest trójdzielne okno gabinetu Prezydenta Miasta i balkon. Po bokach fasady znajdują się bramy wjazdowe z kutym, secesyjnym ogrodzeniem.

Słupski ratusz należy do nielicznych tego zabytków w Polsce, gdzie tak wiele zachowało się z autentycznego wystroju wnętrza. Główne wejście prowadzi do bogato zdobionej sieni, w której znajdują się szerokie, kamienne schody. Nad drzwiami wprawiony jest witraż wypełniony ornamentem roślinnym z herbem miasta i datą powstania ratusza: 1900-1901. Po bokach w dużych ostrołucznych wnękach umieszczone są malowane olejno na płótnie obrazy. Po prawej stronie przedstawiający wyładunek w porcie w Ustce, po lewej stronie „Targ Rybny w Słupsku”.

Oba obrazy, jak również pozostałe znajdujące się w ratuszu, a także szereg witraży ufundowane zostały przez różne stowarzyszenia, cechy rzemieślników słupskich i bogatych mieszkańców miasta. Najbardziej hojni z nich zostali uwiecznieni na obrazach. Między innymi na obrazie „Targ Rybny w Słupsku” wśród tłumu kupujących przedstawiony jest burmistrz Hans Matthes, jako mężczyzna z ciemną brodą, w okularach i brązowym kapeluszu.

Hans Matthes funkcję burmistrza sprawował w latach 1894-1905, w tym czasie przeprowadził szereg inwestycji komunalnych, m.in. skanalizował ścieki, założył wodociągi, wybrukował szereg ulic. Prace te, a także budowa ratusza spowodowały zadłużenie miasta na 2 miliony marek i Matthes musiał pożegnać się ze swoim urzędem.

Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem na pierwszym piętrze jest gabinet Prezydenta Miasta. Bogato rzeźbione drzwi, na ścianach boazeria i tapeta imitująca kurdyban (wytłaczaną skórę) o secesyjnych motywach roślinnych w brązach i oliwkowej zieleni wraz ze współcześnie wykonanym witrażem w oknie tworzą harmonijną całość.

W północno-wschodnim narożu drugiego piętra znajduje się najbardziej okazała i reprezentacyjna sala posiedzeń. Na zachowany w całości wystrój składa się bogato rzeźbiona w ornamenty roślinne stolarka – drzwi, boazeria na ścianach, na stropie – profilowane belki wsparte na konsolach. W środku zwisa potężny, aż do przesady bogaty, metalowy żyrandol na planie koła. Wszystkie okna wypełnione są witrażami. W omawianej sali znajdują się ponadto dwa monumentalne obrazy o tematyce historycznej. Autorem obu obrazów jest Józef Scheurenberg, profesor Akademii Sztuk Piękności w Kassel i Berlinie. Urodził się w roku 1846 w Dűseldorfie, był znanym malarzem obrazów historycznych i portretów.

W południowej części „niskiego parteru” ratusza znajdują się sale „Pałacu Ślubów”, które zostały adaptowane na ten cel w roku 1971. W pomieszczeniach tych pierwotnie mieściła się restauracja, a przez kilka lat po wojnie biblioteka. Autentyczny wystrój zachował się tylko częściowo.

Słupski ratusz jest niemym świadkiem stuletniego okresu w historii grodu nad Słupią. Góruje swą wyniosłą wieżą nad miastem, świadcząc o jego trwaniu mimo dwóch wojen światowych, zmieniających się systemów i burzliwych przemian, pełniąc niezmiennie funkcję siedziby władz miasta. Agresywność współczesnych czasów szczęśliwie nie wpłynęła na jego obecny wygląd. Nie uległ żadnym zasadniczym zmianom, a te dokonywane sukcesywnie polegają na poprawieniu stanu technicznego i pieczołowitej konserwacji tego, co jest autentyczne, zabytkowe.

Jednym z akceptowanych przez Słupszczan nowych elementów jest hejnał z wieży ratusza.

Po raz pierwszy dźwięki VI Symfonii „Koncertującej” Karola Szymanowskiego zabrzmiały w 1972 roku z okazji 90 rocznicy urodzin i 35-lecia śmierci tego wybitnego polskiego kompozytora. Hejnał ten przypominał też o tym, że Słupsk jest miejscem corocznych Festiwali Pianistyki Polskiej.

W 1998 roku ogłoszono Ogólnopolski Konkurs na nowy „Słupski Hejnał”. Jury pod przewodnictwem: Bohdana Jarmołowicza przy współudziale Ewy Kumik, Leszka Kułakowskiego i Danuty Lipskiej przyznała „Grand Prix” nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta Słupska Jackowi Stańczykowi ze Słupska, który jest także autorem hejnału usteckiego. Wyróżniono również Beatę Sitarz i Wiesława Nizio. Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu nastąpiło 18 grudnia 1998 r. na Corocznym Spotkaniu Ludzi Kultury, gdzie na żywo zaprezentowano hejnał w wykonaniu: Jerzego Lisa, Jana Buczko, Mieczysława Gacha (czyli trąbka i 2 waltornie).

Tekst pochodzi z cyklu broszur wydanych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, autorstwa Stanisława Szpilewskiego; „Ratusz” oraz z karty zabytku będącej w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków.

źródło: slupsk.pl

Udostępnij.