Błękitne Tablice WWF nad Bałtykiem

Błękitne Tablice WWF nad Bałtykiem

Przy zejściach na plażę pojawiły się tablice informacyjne WWF. Zapytaliśmy o nie Jerzego Bagińskiego, jednego z koordynatorów Błękitnego Patrolu.

Realizując projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, Błękitny Patrol WWF Polska wystawił na plażach i dojściach na plaże nowe „błękitne tablice”. Zawierają one podstawowe informacje o ssakach morskich (fokach szarych i morświnach) oraz ptakach (rybitwach  rzecznych, rybitwach czubatych, rybitwach białoczelnych, sieweczkach obrożnych i ostrygojadach). Podano na nich także zasady postępowania w przypadku zaobserwowania tych zwierząt i numery telefonów, pod które należy zgłaszać te obserwacje. W latach poprzednich WWF umieścił podobne tablice, ale dotyczyły one tylko fok i morświnów. Członkowie Błękitnego Patrolu odbierali wiele telefonów od osób, które spotkały te ssaki na plaży.  Uzyskane informacje przyczyniły się do uratowania kilkudziesięciu fok i uzyskania próbek do badań genetycznych znalezionych martwych zwierząt. Mamy nadzieję, że 80 nowych tablic usytuowanych wzdłuż całego wybrzeża pomoże lepiej chronić przyrodę – Jerzy Bagiński – Błękitny Patrol WWF

Błękitny Patrol WWF

Błękitny Patrol WWF to jedna z najciekawszych inicjatyw WWF Polska. Jest to jak dotychczas największa wolontarystyczna akcja WWF w ciągu ponad dziesięcioletniego okresu działalności w Polsce. Pomysł był wynikiem zapotrzebowania na pieszy monitoring siedlisk morskich polskiego wybrzeża przy jednoczesnej potrzebie aktywizacji społeczeństwa dla celów ochrony przyrody.

Członkowie Patrolu to bardzo zróżnicowana grupa. Wiek wolontariuszy wynosi od 18 do 68 lat i znajdziemy wśród nich uczniów szkół średnich, studentów, emerytów, rencistów, nauczycieli, urzędników, itd… Jednak pomimo różnic wolontariusze doskonale ze sobą współpracują, ramię w ramię biorą udział w akcjach, wydarzeniach i szkoleniach, przekazując sobie nawzajem zdobyte doświadczenia.

Pierwsi członkowie Błękitnego Patrolu WWF rozpoczęli swoją działalność 1 stycznia 2010 roku na podstawie podpisanych porozumień o świadczeniu usług wolontarystycznych. W kwietniu 2010 roku grupa została uzupełniona, domykając szczelnie wybrzeże od wschodu (Piaski na Mierzei Wiślanej) i od zachodu (Świnoujście). Pomimo, że wolontariat był angażujący i długoterminowy, wszyscy członkowie Patrolu pełnili swoje obowiązku do końca 2012 roku w niezmienionym składzie. Przez pełne trzy lata każdy z wolontariuszy raz w tygodniu, niezależnie od pogody i pory roku, patrolował około dziesięcio – piętnastokilometrowe odcinki wybrzeża w poszukiwaniu fok i morświnów. W dużym przybliżeniu można oszacować, że w latach 2010 – 2012 wolontariusze objęli patrolem w sumie 55 000 kilometrów wybrzeża, co daje w sumie trasę długości 1,37 równika!

Obecnie grono patrolowiczów nieustannie się powiększa i obecnie Błękitny Patrol tworzy 200 wolontariuszy. Od 2013 roku działalność patrolu obejmuje także ochronę ptaków morskich, a zwłaszcza sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, rybitwy czubatej, rybitwy rzecznej i ostrygojada.

PAMIĘTAJ, ŻE DZWONIĄC Z INFORMACJĄ POD NUMER PODANY NA BŁĘKITNYCH TABLICACH (Błękitny Patrol WWF tel. 795 536 009 lub Stacja Morska w Helu tel. 601 88 99 40), PRZYCZYNIASZ SIĘ DO RATOWANIA PRZYRODY BAŁTYKU!

Więcej także w Błękitnym Poradniku (PDF)

Kotka na Szpilkach

źródło: wwf.pl

Udostępnij.