Na stację w Bytowie obecnie dojeżdżają tylko sporadycznie składy towarowe. Czy to się zmieni?

Na stację w Bytowie obecnie dojeżdżają tylko sporadycznie składy towarowe. Czy to się zmieni?

Jest szansa, że za sześć lat ponownie w Bytowie pojawią się pociągi pasażerskie. Ukończona została zlecona przez samorząd ostateczna koncepcja modernizacji linii kolejowej na trasie z Bytowa do Lipusza i dalej przez Kościerzynę do Trójmiasta.

Samorząd Bytowa wraz z Urzędem Marszałkowskim planuje zmodernizować około 25 kilometrowy odcinek z Bytowa do Lipusza co pozwoli na szybki dojazd z Bytowa do Trójmiasta przez remontowaną linię Gdynia – Kościerzyna oraz nowo wybudowaną trasę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Wybrana w przetargu firma przygotowała cztery warianty modernizacji. Samorząd Bytowa za najbardziej optymalny uznano wariant nr II, który zakłada odtworzenie infrastruktury kolejowej po istniejącym śladzie (obecnej linii 212) oraz odbudowę łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 212 i 211 w Lipuszu wraz z budową przystanku osobowego zlokalizowanego za łącznicą przy linii kolejowej nr 211 Chojnice-Kościerzyna.

To rozwiązanie umożliwi pociągom pasażerskim jadącym na trasie Bytów – Trójmiasto ominięcie stacji Lipusz, a co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu o ok. 10 minut (dojazd do stacji, zmiana kierunku jazdy).

Na samym odcinku Lipusz – Bytów nie przewiduje się lokalizacji dodatkowych stacji lub mijanek. Na trasie Lipusz – Bytów zlokalizowane będą zatem docelowo przystanki osobowe: Róg, Osława Dąbrowa, Studzienice, Ugoszcz oraz nowy przystanek Lipusz i bocznice: Ugoszcz (Naftobaza), Osława Dąbrowa (Prefabet) oraz Bytów. Jak pisaliśmy, wobec zastrzeżeń władz Bytowa co do czasu przejazdu dziwi zachowanie przystanku Róg położonego z dala od osad ludzkich. IRiPK w swoim opracowaniu z 2007 roku proponował przeniesienie przystanku o 1,5 km do wsi Skwierawy. Obecne opracowanie zachowuje starą lokalizację przystanku. Przebieg linii – czyli geometria pozioma i pionowa torów nie ulegnie zmianie.

Samorząd chciał zrezygnować z części przystanków szukając tańszej wersji do realizacji, jednak uznano ze budowa przystanków nie jest droga.

Opracowanie przygotowała firma WYK International z Warszawy. Przedstawione w opracowaniu symulacje wykazują, że na początku z reaktywowanego połączenia kolejowego Bytów – Gdańsk korzystałoby ok. dwieście osób dziennie. To mało zważywszy na duże koszty (koszt modernizacji linii do Lipusza jest szacowany na 65 milionów złotych, choć samorządowcy liczą ze w przetargu cena zostanie obniżona). Jednak w ciągu kilku lat liczba pasażerów ma osiągnąć ok. pół tysiąca w obie strony.

Jak donosi Radio Gdańsk władze Bytowa chcą pozyskać na ten cel środki z Unii Europejskiej, realny termin ponownego uruchomienia linii to rok 2020. W związku z tym że przewozy pasażerskie organizuje i finansuje Urząd Marszałkowski władzom Bytowa zależy by modernizacja i komunikacja docelowo byłą częścią budowanej nowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Modernizacja linii 212 na odcinku Lipusz-Bytów stanowiłby czwarty etap rozwoju największej w Polsce inwestycji kolejowej, jaką jest budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

PKM to zupełnie nowa linia kolejowa która jest budowana częściowo po śladzie dawnej linii z Gdańska Wrzeszcza do Starej Piły i Kartuz. Już w 2015 roku na tą trasę wyjedzie 10 nowoczesnych szynobusów, które w założeniu kursować będą w stałym, 15 minutowym cyklu.  Taki prosty i łatwy do zapamiętania rozkład jazdy w połączeniu z dużą prędkością pociągów (120 km/h) i parkingami  P+R PARK and RIDE zlokalizowanymi przy nowoczesnych stacjach  pozwoli na stworzenie atrakcyjnej oferty szybkiego dojazdu do stolicy regionu bez narażania się na korki.

W II etapie PKM miała dotrzeć do Kościerzyny (przebudowa linii Gdynia – Kościerzyna już trwa), w III etapie do Kartuz i Sierakowic . IV etap miał doprowadzić kolej PKM do Bytowa. Decyzje jednak jeszcze nie zapadły.

Problemem pozostaje odcinek linii kolejowej Kościerzyna – Chojnice na odcinku Kościerzyna – Lipusz, której remont nie jest na razie planowany.

Samorząd Bytowa zakłada że inwestorem i zarządcą linii będzie PKM lub PKP PLK. Obecnie na linii działa przewoźnik towarowy PMT.

Warto dodać, iż za Bytowem na linii 212 działa Słupska Powiatowa Kolej Drezynowa (SPKD) oraz Bytowskie Drezyny – organizacje dążące a do zachowania i ochronienia przed rozbiórką linii 212 na odcinku Bytów – Korzybie. Więcej : www.bytowskie.drezyny.pl i www.kolej.slupsk.pl

Opracowanie IRIPK na temat Linii Lipusz – Bytów – Korzybie: http://www.kolej.slupsk.pl/images/Kolej%20lokalna%20Bytow.pdf

Więcej o sprawie pisaliśmy też tu: http://gryf24.pl/2014/04/02/pociagi-bytowa-gdanska-25-km-toru-65-mln-zlotych/

Udostępnij.