Obwodnica Słupska - jeden z elementów drogi S6 / fot. M.Wirkus

Obwodnica Słupska – jeden z elementów drogi S6 / fot. M.Wirkus

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową, którą umożliwia rozpoczęcie budowy 61-kilometrowego odcinka „ekspresówki” S6, pomiędzy obwodnicą trójmiejską i Lęborkiem. Droga ma powstać do 2020 roku, koszt jej budowy szacuje się na cztery i pół miliarda złotych.

Trwało to tak długo ponieważ w międzyczasie dokumentacja była wielokrotnie zmieniana ale ostateczny projekt wg RDOŚ przygotowany jest dobrze. Trasa biegnie przez tereny cenne przyrodniczo: jeziora lobeliowe koło Szemuda, dolinę rzeki Łeby i Paraszyńskie Buczyny. Wzdłuż trasy powstanie około 100 przejść dla zwierząt. Zaplanowano też budowę ponad stu trzydziestu ekranów dźwiękochłonnych. Ale możliwe że będzie ich jednak mniej, ze względu na łagodniejsze przepisy środowiskowe.

Decyzja środowiskowa została dziś podpisana przez Hannę Dzikowską, szefową gdańskiej RDOŚ. – Cieszymy się, że w końcu może się rozpocząć ta bardzo ważna dla regionu inwestycja. To początek drogi, która bezpośrednio połączy Pomorze z Europą Zachodnią, ale też z pewnością przyczyni się do ożywienia gospodarczego północno zachodniej części naszego województwa. Początek jej budowy to z pewnością też dobra wiadomość dla turystów z głębi kraju odwiedzających Pomorze Środkowe, bo skróci ona czas dojazdu o kilkadziesiąt minut – mówi dyrektor Dzikowska.

Do planu drogi wnoszono tysiące uwag. – Były też tarcia z samorządami sąsiadującymi z trasą. Kompromis udało się osiągnąć także z wojskiem w Lęborku i ostatecznie przesunięto trasę, aby uniknąć wyburzeń w jednostce, powiedział Waldemar Chejmanowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Drogowcy nie wykluczają jednak, że od wydanej decyzji środowiskowej wpłyną odwołania. W ciągu miesiąca GDDKiA chce ogłosić przetarg na koncepcję programowo-przestrzenną. Przetarg w formule „projektuj i buduj” powinien zostać ogłoszony jeszcze w 2015 roku. Początek prac około 2017-18. W okolicach 2020-22 trasa powinna zostać wybudowana.

Decyzja dla Trasy Kaszubskiej miała trzyletnią burzliwą historię. Opartą o trudną współpracę pomiędzy inwestorem a RDOŚ a wymuszoną przez procedurę ocen oddziaływania na środowisko. Po pięciokrotnym aneksowaniu wielotomowej dokumentacji oraz powtórnym wariantowaniu przebiegu trasy wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został uwzględniony przez RDOŚ. Warunki środowiskowe realizacji Trasy Kaszubskiej zostały określone dla wnioskowanego wariantu IIA2 (z korektą przebiegu przy jednostce wojskowej w Lęborku).

Decyzja środowiskowa obejmuje ocenę oddziaływania drogi na ludzi oraz środowisko. W tej decyzji określono dopuszczone terminy prowadzenia robót, wskazano elementy ochrony wód, siedlisk, gatunków zwierząt oraz gdzie maja być wykonane ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, bądź inne działania ograniczające negatywne oddziaływanie drogi.

Kolejny dla nas ważny odcinek S6 połączy Lębork z obwodnicą Słupska. W gdańskiej RDOŚ kilka miesięcy temu rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla niego decyzji środowiskowej na podstawie poprawionego wniosku złożonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebieg trasy ze strony GDDKiA: http://www.trasakaszubska.pl/mapy/rys_3_1.pdf

Więcej o Trasie Kaszubskiej na stronie: http://www.trasakaszubska.pl/

Udostępnij.