Pierwszy obywatelski czwartek odbył się 29 maja w Klubie Kwadrat Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz przy ul. Witosa 8 w Słupsku. Było ostro. Tematem był nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku. Na pytania odpowiadał Jarosław Borecki zastępca dyrektora ZIM w Słupsku i jednocześnie pełnomocnik prezydenta ds. ringu.

Fot. Alchemik

Zdjęcie z budowy ringu miejskiego. Fot. Alchemik

W dniu 29 maja 2014 odbyło się pierwsze spotkanie z serii Obywatelskich Czwartków organizowane przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy współpracy Radia Koszalin. Uczestnikami nowej formuły debaty społecznej byli Radni Rady Miejskiej, zaproszenie goście oraz mieszkańcy Słupska.

Już po krótkim wstępie mieszkańcy zarzucili dyr. Boreckiemu brak wiedzy o temacie dyskusji, a z sali padły słowa, iż „chyba Pan Dyrektor widzi projekt po raz pierwszy”. Sytuacja po krótkiej chwili została opanowana i można było wrócić do omawiania tematu głównego. W toku dyskusji okazało się, iż projekt zawiera wiele błędów, jak choćby brak zabezpieczenia przejść dla pieszych czy też nielogiczne wyznaczenie chodników.

Dyr. Borecki w odpowiedzi na jedno z pytań z sali stwierdził, że na nowym odcinku ringu nie ma nigdzie zastosowanej sygnalizacji świetlnej, choć jak się okazuje taka sygnalizacja zaprojektowana została na pętli przy ulicy Rzymowskiego. Jednocześnie na zarzuty o braku bezpieczeństwa goście uzyskali zapewnienie, iż na co drugiej lampie zamontowana będzie kamera monitoringu rejestrująca drogę (nie ma o tym wzmianki w dokumentacji przetargowej).

Dyskusja taka trwała ponad godzinę i udowodniła brak komunikacji na linii urząd – mieszkańcy, oraz dziwne podejście na linii projektant – zamawiający.

Jak wynikało z dyskusji ostatecznie dostajemy projekt ringu, który :

 • Ze względu na dwie firmy projektowe ma dwie różne filozofie. Z jednej strony ul. Koszalińska i zastosowane tam lewoskręty, a z drugiej ul. 11 Listopada ich pozbawiona (choć tu zdaniem wielu byłyby bardziej potrzebne).

 • Źle zlokalizowane przejścia dla pieszych nie uwzględniające ruchu pieszych a w szczególności uczniów szkół.

 • Duża ilość zgłaszanych innych niedoróbek, których naprawianie wg dyr. Boreckiego ma się odbyć już po budowie (sic!).

Na koniec głos zabrali Radni, którzy są pełni obaw o realizację inwestycji, a także wnoszą postulat o wprowadzenie zmian już teraz na etapie realizacji.

My jako redakcja nie możemy oprzeć się wrażeniu, że to wszystko już przerabialiśmy w przypadku aquaparku – takie swoiste deja vu ale obyśmy się mylili.

materiał TV Słupsk

ZAŁOŻENIA DO „OBYWATELSKICH CZWARTKÓW”

Cel:

 • Stworzenie przestrzeni dla obywateli/ek do zgłaszania pomysłów, opinii, informacji;
 • Prezentacja działalności radnych w swoich okręgach wyborczych, kontakt z wyborcami

Tryb funkcjonowania godziny:

 • Stała pora: ostatni czwartek miesiąca,
 • 1 x m-c, w różnych miejscach (miejsca użyteczności publicznej tj. szkoły, kluby spółdzielcze itp.), zlokalizowanych w 4 okręgach wyborczych
 • Średnio w ciągu roku 8 spotkań (po dwa w danym okręgu), z wyłączeniem wakacji i miesięcy świątecznych tj. grudzień
 • Czas trwania 1 spotkania: do 2 godzin

Organizacja spotkania: po stronie Centrum Inicjatyw Obywatelskich

 • Obsługa techniczna (przygotowanie sali, sprzętu, miejsca):
 • Zbieranie zgłoszeń (w formie e-mailowej, bezpośredniej, telefonicznej)
 • Tworzenie protokołów
 • Upowszechnianie wyników spotkania (media, strony, internetowe, informacje prasowe)
 • Współpraca z mediami (patronaty)

Przebieg i porządek spotkania:

 • Przed spotkaniem przyjmowane są zgłoszenia wystąpień poszczególnych obywateli/ek (w każdej formie)
 • Wystąpienie 1 osoby/grupy trwa maksymalnie do 10 minut
 • W ramach spotkania jest zarezerwowany czas na wolne wnioski (minimum 30 minut)
 • Maksymalny czas trwania spotkania 2 godziny
 • Możliwość prezentacji osiągnięć radnych z danego okręgu podczas spotkania (na takich samych zasadach jak obywatele/ki)

Przekazywanie złożonych inicjatyw/wniosków/pomysłów obywateli/ek

 1. Stworzenie Zespołu składającego się z przedstawicieli/ek wszystkich klubów radnych i komisji, ewentualnie pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami.
 2. Przekazywanie przez CIO, w formie protokołu i ewentualnych prezentacji/materiałów przekazanych przez obywateli/ek podczas spotkania do Zespołu(w ciągu 7 dni od spotkania)
 3. Rozpatrywanie/przekierowanie zgłoszonych podczas spotkania spraw przez Zespół do odpowiednich wydziałów/osób lub udzielenie odpowiedzi na złożone zapytania
 4. Przekazanie podsumowania pracy zespołu i podjętych przez zespół decyzji w formie krótkiego zestawienia (maksymalnie miesiąc po spotkaniu)

 

Udostępnij.