Występ uczniów SP1 / fot. M.Wirkus

Występ uczniów SP1 / fot. M.Wirkus

Fundacja Naji Gochë oraz Oddział Słupski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego razem z Muzeum Pomorza Środkowego zaprosili mieszkańców Słupska na urodziny księcia Bogusława X. Urodzinowe spotkanie z księciem Bogusławem X w dniu 560 rocznicy urodzin. Głównymi Gośćmi i aktorami tego uroczystego happeningu kulturalno – historycznego byli jednak uczniowie słupskich szkół podstawowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta z prezydentem Maciejem Kobylińskim na czele.

Książę pomorski Bogusław X

Książę Bogusław X był synem księcia Eryka II z linii książąt słupskich i Zofii, która była córką księcia Bogusława IX i Marii córki księcia Siemowita IV na Mazowszu. Po babce była krewną Jagiellonów, po dziadku Piastów i po ojcu pomorskich Gryfitów. Jej rodzice wzięli ślub w Poznaniu w obecności króla Jagiełły w 1432 r. Zofia przyszła na świat w darłowskim zamku około 1435 roku.

Książę Bogusław urodził się 28 maja 1454 roku w Słupsku, gdzie, a także w pobliskim Darłowie dorastał. W 1474 objął władze w księstwie słupskim i szczecińskim a w 1478 roku w księstwie wołogowskim. Umocnił także m.in. obecność i władzę Gryfitów w Lęborku i Bytowie (na Ziemi Bytowsko – Lęborskiej).

Tym samym w 1478 roku zjednoczył dotąd podzielone słowiańskie Pomorze w suwerenne księstwo o statusie samodzielnego europejskiego państwa.

Walcząc z Brandenburczykami szukał sojusznika w Polsce. W 1491 poślubił córkę króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka, Annę. W 1493 roku uzyskał zrzeczenie się przez Brandenburczyków zwierzchnictwa lennego. W 1521 roku wobec braku wsparcia ze strony Polski, aby uchronić swe państwo przed uzależnieniem od Brandenburgii, poddał Pomorze Zachodnie jako lenno – Karolowi V cesarzowi niemieckiemu.

Bogusław X nie tylko zjednoczył nadmorskie ziemie Pomorza zachodniego od Rugii po Łebę, ale również ożywił handel, uporządkował finanse, zreformował dwór i zarząd księstwa, umocnił władzę książęcą, utworzył mennicę książęcą oraz wzmocnił siłę obronną państwa. Ponadto skutecznie walczył z rozbojem rycerstwa, a także popierał Słupsk w jego walce z konkurencją kupców obcych oraz w sporach z duchowieństwem. Podczas swego panowania z wielką troską odnosił się do grodu nad Słupią, dbając o jego rozwój.

Na czele rycerstwa pomorskiego w latach 1496/8 odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W jej trakcie odwiedził dwory państw, przez które przejeżdżał, w tym cesarza Maksymiliana I i papieża Aleksandra VI. Podczas tej wyprawy, płynąc do Ziemi Świętej na wyczarterowanym od Wenecjan statku, zasłynął z bohaterstwa podczas bitwy morskiej, jaka rozegrała się między Wenecjanami a Turkami. Książę po tej wyprawie, otrzymał nadany mu przez papieża, tytuł Rycerza – Obrońcy Grobu Pańskiego.

Po rozbudowie w Szczecinie siedziby książęcej w 1507 roku na dawnym dziedzińcu młyńskim wzniósł Bogusław X zamek w Słupsku, który pełnił głównie funkcję mieszkalną. Był inicjatorem przebudowy także wszystkich książęcych zamków w księstwie, skupił centralne urzędy przy dworze książęcym.

Dzięki małżeństwu z Anną i urodzeniem przez nią ośmioro książęcych dzieci w tym późniejszych władców- Jerzego I i Barnima IX, Bogusław X o 114 lat przedłużył panującą w pomorskim państwie, dynastię Gryfitów.

Po niemal pięćdziesięciu latach sprawowania władzy – umiera 5 października 1523 w Szczecinie Został pochowany 11 października, w kościele św. Ottona. Po jego śmierci władzę na Pomorzu objęli jego synowie Jerzy I i Barnim IX Pobożny, którzy zadbali o dalszy rozwój Księstwa Pomorskiego.

Udostępnij.