„Widzimy, więc że nieodpowiedzialna, nosząca znamiona sabotażu gospodarczego decyzja większości Radnych doprowadziła do utraty 18,3 mln zł i jednocześnie stworzyła realne zagrożenie nie wykorzystania tych pieniędzy na inne projekty.” tak prezydent Maciej Kobyliński skomentował sprawę którą informowaliśmy wczoraj czyli wypowiedzeniu umowy przez zarząd województwa na dotację na budowę słupskiego akwaparku.

Pełny tekst komentarza dostępny jest tutaj:

[quote]Niestety spodziewaliśmy się takiego kroku ze strony Marszałka, zmuszonego do podjęcia decyzji przez większość Radnych Rady Miejskiej w Słupsku, którzy doprowadzili do zatrzymania budowy. Brak zgody Rady Miejskiej na przekazanie dodatkowych środków, a tym samym na ukończenie inwestycji w pełnym zakresie, skutkuje brakiem możliwości realizacji projektu w kształcie przewidzianym w umowie z Województwem Pomorskim o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Rozwiązanie umowy w dniu 17.04.2014 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego sprawia, że Miasto Słupsk jest zmuszone realizować inwestycję ze środków własnych. I tym samym nie będzie w stanie zakończyć inwestycji, lecz jedynie częściowo ją zabezpieczyć (elewacja, dach i otoczenie obiektu). Tak więc decyzja polityczna, nacechowana tylko i wyłącznie złą wolą większość Rady Miejskiej, spowodowała nie tylko zatrzymanie budowy Parku Wodnego, ale także konieczność zwrotu przez Miasto niemal 2,1 mln zł, a przez PARR 840 tys. zł (nie mówiąc już o odsetkach).

Możemy również stracić pozostałą część dotacji w kwocie 16,1 mln zł, gdyż nie wiemy czy zdążymy do połowy przyszłego roku wykorzystać te pieniądze na inne przedsięwzięcia, tj. transport i rewitalizację. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z Marszałkiem i jego służbami, który podejmuje wszelkie starania aby te pieniądze nam przyznać. My zaś dokładamy starań aby je wykorzystać. Widzimy, więc że nieodpowiedzialna, nosząca znamiona sabotażu gospodarczego decyzja większości Radnych doprowadziła do utraty 18,3 mln zł i jednocześnie stworzyła realne zagrożenie nie wykorzystania tych pieniędzy na inne projekty.

Maciej Kobyliński
Prezydent Miasta Słupska
[/quote]

Udostępnij.