slupsk-rada-miasta

W piątek 11 kwietnia o godz. 15 słupscy Radni Miejscy po raz ośmy będą mieli okazję podyskutować na temat dokończenia budowy akwaparku. Na ten dzień bowiem prezydent Kobyliński zwołał nadzwyczajną sesję rady na której zaplanowany jest tylko jeden punkt: zmiana w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029. Prezydent chce wprowadzić do planu pieniądze na akwapark oraz pieniądze na ring miejski. Wg jego projektu uchwały obie rzeczy jednocześnie.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: „W zadaniu pn. „Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” proponuje się wydłużenie okresu realizacji zadania do 2019 roku oraz zwiększenie w br. wkładu Miasta o kwotę 391 429 zł, tj. do kwoty 11 350 971 zł. Pozostały montaż finansowy zadania: Miasto Słupsk: 2015 r. – 3 400 000 zł (zwiększenie o 3 400 000 zł), 2016 r.- 3 400 000 zł (zwiększenie o 3 400 000 zł), 2017 r. – 3 400 000 zł ( zwiększenie o 3 400 000 zł), 2018 r.- 3 400 000 zł (zwiększenie o 3 400 000 zł), 2019 r. – 3 768 000 zł (zwiększenie o 3 768 000 zł); Skarb Państwa: 2014 r. – 4 457 601 zł (zmniejszenie o 391 429 zł); Unia Europejska: 2014 r. – bez zmian. Całkowita wartość zadania wyniesie 76 664 667 zł i ulegnie zwiększeniu o 17 368 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania źródeł finansowania do rzeczywistych wydatków poniesionych w latach 2008-2013 (korekta o kwotę 391 429 zł pomiędzy pozycjami „Miasto Słupsk” a „ Skarb Państwa”) oraz zwiększenia całkowitej wartości inwestycji o kwotę 17 368 000 zł. Projekt dokończenia budowy Parku Wodnego „Trzy Fale”, uwzględniający dodatkowe środki finansowe w kwocie 17,4 mln PLN cieszy się dużym poparciem społecznym. W akcję poparcia dla dokończenia Akwaparku włączyło się kilkanaście organizacji pozarządowych…”  i dalej tak samo jak do uzasadnienia sławetnej już sesji 4 minutowej. Zobacz tu: http://gryf24.pl/2014/03/17/bitwa-slupski-aquapark-kolejna-odslona/

W uzasadnieniu jest także punkt nr 2 brzmiący „W zadaniu pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” proponuje się zmniejszenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę 273 163 zł, tj. do kwoty 13 622
939 zł. Pozostały montaż finansowy zadania: Miasto Słupsk: 2015 r. – 14 886 813 zł (zmniejszenie o 298 506 zł); Unia Europejska: 2014 r. – 74 494 384 zł (zwiększenie o 74 494 384 zł), 2015 r. – 81 405 633 zł (zwiększenie o 81 405 633 zł). Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie. Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż w dniu 18 marca 2014 roku podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, w związku z czym konieczne jest dostosowanie klasyfikacji budżetowej oraz montażu finansowego zadania do harmonogramu realizacji projektu, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.”

Połączenie obu punktów w jednym projekcie umożliwi – wg. ratusza  – dokończenia akwaparku jak i budowę ringu. Co do ringu wszyscy są zgodni że trzeba zmienić wieloletni plan finansowy, ale gorzej jest z akwaparkiem. Jeżeli przykładowo prezydent Kobyliński się „uprze” i nie zechce podczas sesji w autopoprawce wykreślić pieniędzy na akwapark – szanse na budowę słupskiego ringu maleją. Pisaliśmy o tym tu: http://gryf24.pl/2014/03/28/radni-dadza-akwapark-bedzie-tez-ringu-miejskiego/

 

Udostępnij.