Nagroda Fair Play wręczana jest przedsiębiorstwom, które promują etykę w działalności gospodarczej, czyli rzetelność w relacjach przedsiębiorca – klient, kontrahent, pracownik, wspólnicy. W XVI edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play nie ma żadnej firmy ze Słupska i okolic.

sxc.hu

sxc.hu

W konkursie Przedsiębiorstwo Fair Play oceniane są między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. W tym roku wyłoniono 23 laureatów (zobacz listę laureatów).

Wyróżniono głownie firmy trójmiejskie. Z naszego regionu są wśród laureatów:  Poldanor z Przechlewa, Lis z Sierakowic i Profarm z Lęborka.

Celem programu Przedsiębiorstwo Fair Play jest promowanie etyki w działalności gospodarczej – etyki rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania w relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie właścicieli wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia odpowiednich standardów nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także w kształtowaniu pozytywnych relacji ze społecznością lokalną. Niebagatelne znaczenie dla oceny końcowej ma także dbałość o środowisko naturalne.

Do tegorocznej, XVI edycji programu zgłosiło się 455 firm z całej Polski, spośród których 436 pozytywne przeszło dwustopniową weryfikację i decyzją kapituły programu uzyskało tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play 2013.

Udostępnij.