źródło: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

źródło: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Po miesiącu pracy naukowcom z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku udało się wydobyć w rejonie Gdańska Stogi wrak statku rzecznego z XVIII wieku. To trzeci wrak wydobyty w tym rejonie w ciągu ostatnich dwóch latach.

Obiekt został odkryty w październiku 2011 r. w trakcie pomiarów hydrograficznych wykonywanych przez Oddział Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego. Obiekt zabytkowy zalegał w poprzek centralnej części projektowanego toru wodnego w ramach projektu wykonywanego przez Urząd Morski w Gdyni konieczne okazało się przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych.

Wykonawcą całości robót podwodnych został Zakład Robót Technicznych i Hydrotechnicznych UW-Service ze Szczecina. Po przystąpieniu do prac i oczyszczeniu konstrukcji z piasku ukazała się część dziobowa o długości 13 metrów i maksymalnej szerokości ok. 5 metrów zakończona dębową dziobnicą zdobioną rozetą. Odsłonięty fragment stanowi około 30% procent pierwotnego kadłuba, którego długość możemy szacować na obecnym etapie na około 30 metrów.

Dotychczas wykonane prace wskazują, że mamy do czynienia z jednostką reprezentującą jeden z dwóch typów największych statków wiślanych używanych w żegludze spławowej w XVI-XVII wieku: dubasem lub szkutą. Zaobserwowane detale konstrukcyjne pozwalają określić wiek statku w szerokim przedziale od XVIII po początki XIX wieku. Wartość omawianego obiektu polega na tym, że jest on dopiero drugim wrakiem dużej jednostki spławowej używanej na Wiśle od XVI po XIX wiek, odkrytym do tej pory w Polsce. Stanowi więc on niezwykle cenne źródło do poznania konstrukcji jednostek rzecznych epoki spławowej wykorzystywanych na Wiśle.

Po sporządzeniu szczegółowej dokumentacji elementy kadłuba zostaną przetransportowane do Pracowni Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Więcej zdjęć na stronie: http://www.cmm.pl/aktualnosci/wrak-z-martwej-wisly

Udostępnij.