Mazurek Dąbrowskiego to polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, a od 26 lutego 1927 pieśń ta została oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

manuskrypt J.Wybickiego

manuskrypt J.Wybickiego

Pierwotnie hymn, jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego. Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) jest nieznany. Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 we włoskim miasteczku Reggio nell’Emilia w Republice Cisalpińskiej (w dzisiejszych Włoszech). Pierwszy raz została wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku. Tekst ogłoszono po raz pierwszy w Mantui w lutym 1799 w gazetce „Dekada Legionowa”. 26 lutego 1927 roku został uchwalony jako Polski Hymn Narodowy

Słowa Hymnu

HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
„Mazurek Dąbrowskiego” Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Typowe błędy

  • Wiele osób przeinacza drugi wers i zamiast …kiedy my żyjemy… śpiewa …póki my żyjemy…. W oryginalnym tekście Wybickiego i obowiązującym tekście Hymnu jest forma kiedy i tylko ona jest poprawna.
  • Innym często popełnianym błędem jest śpiewanie dwóch równych nut (dwóch ósemek) w miejscu, w którym pierwsza powinna być trzy razy dłuższa od drugiej (ósemka z kropką i szesnastka). Ósemka z szesnastką to rytm, który pokrywa się z sylabami „Je-szcze”; „Nie zgi” (pierwsza sylaba od słowa „zginęła”); „Kie-dy”; „Co nam”; „przemoc”; „szablą”; „Z zie-mi”.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

W miejscowości Będomin (w powiecie kartuskim ) znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Muzeum ulokowano w dworze szlacheckim, należącym w latach 1740-1785 do rodziny Wybickich. Tam urodził się Józef Wybicki, twórca tekstu Mazurka Dąbrowskiego, hymnu państwowego Polski.

W muzeum gromadzone są pamiątki po twórcy polskiego hymnu – Józefie Wybickim i innych postaciach z jego epoki, dokumenty dotyczące historii Mazurka Dąbrowskiego, a także elementy wyposażenia dworu z XVIII i początku XIX w. W zbiorach znajdują się: meble, dywany, XIX-wieczne obrazy i kilimy o tematyce patriotycznej, broń (szable i pistolety z XIX w.), biżuteria patriotyczna z okresu powstań narodowych, medale pamiątkowe, telegramy i karty pocztowe o charakterze patriotycznym z początku XX w., dzieła literackie i plastyczne inspirowane „Pieśnią Legionów Dąbrowskiego”. Najcenniejszą kolekcją muzeum są muzykalia patriotyczne. Tworzą ją: śpiewniki i nuty polskich pieśni (w tym nuty i tekst Mazurka Dąbrowskiego wydane w Paryżu w 1826 r. w języku polskim i francuskim oraz dwie trawestacje hymnu wydane w Niemczech w XIX w.), słowa hymnów innych państw wzorowane na hymnie polskim, różne wersje Mazurka powstające w XIX w., najstarsze płyty gramofonowe z nagraniami polskich pieśni hymnicznych (takich jak „Rota”, „Chorał”, „Warszawianka”, „Boże coś Polskę” i „Mazurek Dąbrowskiego”), gramofony z początku XX w. (w tym unikatowy gramofon miniaturowy i dwie miniaturowe płyty z nagraniem hymnu).

Muzeum Hymnu Narodowego organizuje co roku BATALIĘ NAPOLEOŃSKĄ (W tym roku 15- 17.08.2014). Są to rekonstrukcje historyczną serii bitew i potyczek stoczonych przez armie Napoleona podczas kampanii 1806/1807 roku na Pomorzu.

Kontakt:
Będomin, Gmina Nowa Karczma, 83–422 Nowy Barkoczyn
tel. +48 58 687 71 83, fax +48 058 687 74 24

Bilety wstępu: ulgowy 3,00 zł, normalny 7,00 zł, rodzinny 15,00 zł, piątek: dzień bezpłatny

Udostępnij.