Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego zatwierdzili uchwały w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego mecenas Annie Boguckiej-Skowrońskiej oraz prof. Zygmuntowi Szultce. 

Konwent Honorowego wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego wuhonorował słupszczan – mecenas Annę Bogucką – Skowrońską i prof. Zygmunta Szultkę – Honorowym Wyróżnieniem za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.

 

Anna Bogucka - Skowrońska.

Mecenas Anna Bogucka – Skowrońska.

 Mecenas Anna Bogucka – Skowrońska urodziła się 23 lutego 1942 roku w Radomiu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie odbyła aplikację sądową i adwokacką. Od 1970 wykonuje zawód adwokata w Słupsku. Należała do Stronnictwa Demokratycznego. Była członkiem „Solidarności” tworząc struktury związkowe w regionie słupskim. Była internowana w stanie wojennym jako jedyna kobieta w tym regionie. Po zwolnieniu przewodniczyła Ośrodkowi Słupskiego Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, współpracującym z Komitetem Prymasowskim.

Brała udział w kilkudziesięciu procesach politycznych, broniąc społecznie takich działaczy opozycji, jak Lech Wałęsa, Zbigniew Romaszewski, Anna Walentynowicz, Bogdan Lis. Po 1989 zasiadła w Senacie I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej oraz IV kadencji z ramienia Unii Wolności. Pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu. Będąc senatorem III kadencji, reprezentowała Izbę Wyższą w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W latach 2002 – 2006 przewodniczyła Radzie Miasta Słupska. Pani Anna Bogucka – Skowrońska jest osobą cenioną w Słupsku. Jako adwokat i prawnik bezinteresownie udzielała pomocy potrzebującym.

Za pracę zawodową i społeczną Pani Anna Bogucka – Skowrońska została wyróżniona m.in. wielką Odznaką Adwokatury Zasłużonym, medalami Zasłużona dla Województwa Słupskiego, Zasłużona dla Miasta Słupska, „Solidarności” oraz Krzyżem Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami Ministra Sprawiedliwości za działalność „pro bono” i działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 

Profesor Zygmunt Szultka. Źródło: http://www.sprawynauki.waw.pl/

Profesor Zygmunt Szultka. Źródło: http://www.sprawynauki.waw.pl/

Profesor Zygmunt Szultka studiował na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Dyplom magistra uzyskał w 1967 roku. Za pracę habilitacyjną z 1991 r. „Język polski w Kościele ewangelicko – augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku” uzyskał nagrodę Wydziału I PAN oraz I nagrodę im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1996 r., zaś profesora zwyczajnego w 2008 r. Po studiach pracował w Muzeum Stutthof w Sztutowie (1967-1968), redakcji dziennika „Głos Koszaliński” w Koszalinie (1968), Archiwum Państwowym w Koszalinie (1968-1969) i Archiwum Państwowym w Słupsku, na stanowisku kierownika (1969-1975). Przez następne półtora roku był pracownikiem Koszalińskiego Ośrodka Naukowo – Badawczego w Koszalinie, by w 1976 r. roku przejść do stacji naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Słupsku. W 1983 r. został zatrudniony w Instytucie PAN w Warszawie, w Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko – Niemieckich w Poznaniu. Od 1 kwietnia 2006 pracował w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Równolegle z pracą zawodową od 1968 r. prowadził badania naukowe.

Profesor posiada bardzo duży dorobek naukowy wyrażający się około 300 publikacjami. Jest autorem i współautorem 22 prac zwartych, 200 edycji źródłowych, studiów i artykułów w czasopismach i publikacjach zwartych, w tym 16 artykułów w językach kongresowych oraz około 30 recenzji. Od przejścia do Instytutu Historii PAN do chwili obecnej zainteresowania prof. Zygmunta Szultki koncentrują się na czterech problemach: 1.dziejach Pomorza Zachodniego, głównie jego Brandenbursko-Pruskiej części w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, 2. historii państwa brandenbursko – pruskiego w tym samym okresie, 3. szeroko pojętej kaszubszczyzny na Pomorzu Zachodnim od reformacji po 1945 rok oraz 4. edycji źródeł historycznych.

W ramach badań nad dziejami Pomorza Zachodniego w 2 połowie XVII i w XVIII w. przygotował, przy współudziale prof.: H. Lesińskiego, A. Wielopolskiego i Dariusza Łukasiewicza „Historię Pomorza” pod red. G. Labudy, T. II (do roku 1815), cz. 3: „Pomorze Zachodnie w latach 1648-1815”, (Poznań 2003) oraz monografie: „Książe Ernst Bogusław von Croy (1620-1684)”, (Słupsk 1996), „Szkoła kadetów w Słupsku (1769-1811)”,  (Gdańsk 1992), „Historia Bytowa” pod red. Zygmunta Szutlki (1998) oraz „Szkice historyczne o dawnej Łebie” (2000), zaś w 2009 r., wspólnie z prof. B. Wachowiakiem wydał „Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku”. Publikacja ta uzyskała drugą nagrodę w zakresie opracowań naukowych na VIII Targach Książki Pomorskiej i Kaszubskiej (2010). Dorobek naukowy profesora stanowią m.im. publikacja pt. „Źródła do dziejów ziemi lęborsko-bytowskiej 1657-1815. Od statusu polskiego lenna do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim” (2011), „Historii Prus. Prusy monarchią absolutną (1701-1806)”. W ramach badań nad problematyką kaszubską skoncentrował się na: „Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów”(1992), „Piśmiennictwo polskie i kaszubskie od XVI do XIX wieku” (1994) oraz syntetyczne opracowania: „Historia Pomorza” pod red. G. Labudy. T. III (1815-1850), cz. 2, opracował J. Jasiński przy współudziale Z. Szultki (Poznań 1996), za którą otrzymał nagrodę zbiorową III stopnia MNiSW (1997).

W 2004 r. wydał odnalezione, dotąd nieznane, rękopisy więzienne twórcy regionalizmu i kaszubskiego języka pisanego Floriana Ceynowy: „Florian Ceynowa. Teksty więzienne” (2004). Do druku przygotował dwa tomu czterotomowego wydawnictwa pt. „Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do 1945” pod  red. B. Wachowiaka, za które w 2007 r. Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki przyznał mu tytuł „Zachodniopomorski Nobel 2006”.

Pan prof. dr hab. Zygmunt Szultka jest najwybitniejszym uczniem, później współpracownikiem i kontynuatorem pracy profesora Gerarda Labudy. Przez prof. Gerarda Labudę był uważany za najlepszego znawcę stosunków polsko – niemieckich,
a szczególnie najlepszego znawcę dziejów całego Pomorza. Profesor jest najlepszym znawcą archiwów pomorskich rozsianych w Polsce, w Niemczech i w innych krajach Europy.
Profesor Zygmunt Szultka jest bardzo aktywny społecznie. Od bardzo wielu lat zaangażowany w działalność Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Był wieloletnim prezesem oddziału ZKP w Słupsku i członkiem władz Zarządu Głównego ZKP w Gdańsku, bardzo aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Profesor Zygmunt Szultka jest bardzo popularną, znaną, szanowaną i cenioną osobą w Słupsku i na całym Pomorzu. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Posiada wiele  odznaczeń honorowych: Zasłużony dla archiwistyki, dla kultury, Odznaka Stolema, Odznaka Glogera. Posiada medal za zasługi dla miasta Słupsk, woj. Słupskiego oraz Nagroda im  ks. Bolesława Domańskiego.

 

 

Udostępnij.