solidarni z Ukrainą

„Nie możemy być obojętni i dlatego stanowczo chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec tragicznych wydarzeń, toczących się od dwóch dni na Majdanie, które pochłonęły już tak wiele ofiar” – apelują prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz marszałek województwa pomorskiego. 

Władze samorządowe Pomorza wydały apel w sprawie tragicznych wydarzeń na Ukrainie, który zostanie przekazany m.in. Konsulowi Generalnemu Republiki Ukrainy w Gdańsku oraz władzom partnerskiego Obwodu Odeskiego na Ukrainie.

Patrzymy na ostatnie wydarzenia na Ukrainie z perspektywy Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz całego Pomorza z ogromnym niepokojem i obawą. Nie możemy być obojętni i dlatego stanowczo chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec tragicznych wydarzeń, toczących się od dwóch dni na Majdanie, które pochłonęły już tak wiele ofiar. W pełni wspieramy dążenia Narodu Ukraińskiego do pełnych swobód obywatelskich, przejrzystości na szczytach władzy oraz integracji z Unią Europejską.
Pomorze, gdzie narodził się wielki obywatelski ruch „Solidarności” w 1980 roku ma szczególne powody, by solidaryzować się z Ukrainą. Apelujemy do przedstawicieli wszystkich szczebli władz Ukrainy o potępienie siłowych rozwiązań konfliktów i wzywamy do demokratycznego i pokojowego ich rozwiązywania.
Wierzymy, że wkrótce zwycięży wola Ukraińskiego Narodu, czego skutkiem będzie nowy rozdział w historii Waszego Państwa. Myślimy z nadzieją o przyszłości Ukrainy, wierząc, że będzie się rozwijała w duchu demokratycznych tradycji europejskich.”

Pod apelem podpisali się: marszałek Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowskie oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Zobacz apel samorządowców Pomorza w sprawie Ukrainy

 

Udostępnij.