źródło: sxc.hu

źródło: sxc.hu

Rybacy powinni być przeszkoleni pod kątem kontaktu z bronią chemiczną, która tysiącami sztuk zalega na dnie Bałtyku i wciąż jest szalenie niebezpieczna – to wnioski z konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt CHEMSEA (Chemical Munitions Search & Assessment).

Celem tego projektu była ocena ryzyka związanego z bronią chemiczną zatopioną w Bałtyku. Trzyletni projekt zakończy się 8 marca. W jego trakcie wykonano 15 rejsów badawczych (z czego 5 zrealizowała strona polska). Przebadano obszar o powierzchni 1760 km kw. i wykryto około 40 tys. obiektów podwodnych, z czego ponad 17 tys. ma cechy amunicji chemicznej z II wojny światowej.

Stwierdzono, że broń chemiczna, która zalega dość płytko może być naruszona przez sieci rybackie, dlatego do obowiązkowych szkoleń rybaków należy dołączyć szkolenie dotyczące zagrożeń związanych z zatopioną bronią chemiczną. Stworzono specjalną instrukcję dla rybaków, którzy napotkają na broń chemiczną. Będzie ona w formie książeczek rozpowszechniana wśród rybaków.

Najważniejszymi osiągnięciami CHEMSEA było ujednolicenie metod analizy skażonych próbek wody, osadów dennych oraz tkanek (u ryb i mięczaków), a także unifikacja procedur detekcji rejonów skażonych. Powstał też model pozwalający ocenić, jak rozprzestrzenia się skażenie, gdyby spoczywająca na dnie broń chemiczna została naruszona. Zaktualizowano także mapy obszarów skażonych. Zebrane w ramach projektu informacje trafią do systemu GIS (Geograficzny System Informacji) i będą ogólnodostępne.

W projekcie brało udział 11 instytucji rządowych i badawczych z Polski, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Litwy. Liderem projektu był Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych na łączną kwotę ponad 4,5 mln euro. Słupski Urząd Morski podczas konferencji reprezentował Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi.

źródło:  www.chemsea.eu  www.portalmorski.pl www.umsl.gov.pl

Udostępnij.