źródło: sxc.hu

źródło: sxc.hu

Wojewoda Pomorski prosi mieszkańców województwa o pomoc w ustaleniu miejsc pamięć, obiektów i znaków pamięci narodowej, które zostaną włączone do bazy takich miejsc w naszym województwie. Nie chodzi tylko o miejsca związane z martyrologią narodu, ale również inne ciekawe miejsca pamięci. 

Co prawda spis taki – w myśl ustawy o grobach i cmentarzach wojennych – w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim już istnieje, to jednak nie jest pełny.

Dlatego wojewoda zwraca się do jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców o pomoc w wypełnieniu luk, zweryfikowaniu i zaktualizowaniu danych – informuje Michalina Krzysztoforska z biura  wojewody pomorskiego. – Stworzona baza zostanie opublikowana, przypomni i wzbogaci historię naszego województwa.

M. Krzysztoforska informuje, że nie chodzi tu tylko o wskazanie miejsc pochówku, ale również innych związanych z pamięcią narodową, m.in. terenów, na których rozgrywały się znaczące w historii państwa i narodu polskiego wydarzenia (np. bitwy, potyczki, przysięgi itp.), budowle związana ze znaczącymi wydarzeniami i postaciami (np. zamki, kościoły domy rodzinne i twórczości wybitnych Polaków, miejsca pamięci narodowej).

Chodzi również o wskazanie zapomnianych pomników, krzyży, tablic pamiątkowych oraz głazów pamiątkowych, kopców i kurhanów wystawionych dla upamiętnienia znaczącego wydarzenia lub postaci w historii państwa i narodu polskiego.

Informacje o miejscach należy zamieścić w formularzach (do pobrania w formacie .doc):

Formularz_-_upamietnienia

Formularz_-_groby

Wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: upamietnienia@gdansk.uw.gov.pl

 

Udostępnij.