naglowek-jws-arj

Stowarzyszenie AKTYWNE POMORZE chce, aby wszystkie umowy zawierane przez Urząd Miejski w Słupsku i podległe mu jednostki i spółki (m.in. PGM, PGK, Wodociągi) były ujawniane i publikowane w internecie. 

We wtorek, 28 stycznia Stowarzyszenie Aktywne Pomorze skierowało do prezydenta Słupska pismo z propozycją utworzenia miejskiego rejestru umów, jakie Miasto Słupsk i jednostki jej podległe zawiera z podmiotami zewnętrznymi. Rejestr miałby być dostępny dla każdego. Prowadzony byłby na bieżąco i udostępniany on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz w serwisie Urzędu Miejskiego Słupsk na stronie www.slupsk.pl

Jeśli pomysł Aktywnego Pomorza wszedłby w życie każdy zainteresowany mógłby natychmiast zapoznać się z treścią umowy jaką zawarł ratusz, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo, Gospodarki Mieszkaniowej, czy Wodociągi i każda inna jednostka podległa miastu.

W rejestrze umów znajdowały się rubryki m.in: nr umowy, data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę (miasto, spółka, jednostka podległa), przedmiot umowy oraz wartość umowy i ew. aneksy do umowy.

Rejestr umów winien zawierać WSZYSTKIE umowy i  być aktualizowany na bieżąco, by zawierał aktualne informacje jak i informacje o umowach z lat poprzednich.

Dane z umów w rejestrze podlegające  ochronie na podstawie przepisów ustawy  o ochronie danych osobowych czy  przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane winny  być z zaciemnieniem wrażliwych danych.

– Wierzymy mocno w powodzenie tej inicjatywy, która, w naszym przekonaniu, umożliwiłaby większą przejrzystość Urzędu i wychodziłaby naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Słupska  – mówi Piotr Rachwalski z AKTYWNEGO POMORZA.

Portal Gryf24.pl zapytał wnioskujących po co ten wniosek.

– Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie przejrzystości i jawności działań administracji samorządowej – mówi Piotr Rachwalski. – Publikowanie w internecie z kim Miasto Słupsk zawiera umowę powinno zracjonalizować gospodarowanie publicznymi funduszami i przyczynić się do tego, że w miejskim  budżecie znajdą się pieniądze na sprawy ważne dla mieszkańców. 

– Jako Stowarzyszenie reprezentujemy  „zwykłych obywateli”- od lat patrzymy władzy na ręce – teraz wraz z innymi działamy na rzecz upublicznienia rejestrów umów zawieranych przez instytucje publiczne – rządowe, samorządowe i wszystkie inne. Chcemy upublicznienia rejestrów, które pokazują, jak wydawane są pieniądze pochodzące z naszych podatków. To część większego ruchu –zaczynamy od Słupska gdyż uważamy iż przyszedł czas by nasze ukochane miasto znów było w awangardzie zmian – by mogło w końcu pochwalić się czymś przed innymi – podkreśla Rachwalski.

W innych miastach są już jawne rejestry

Pierwszy taki rejestr udostępnił w internecie warszawski ratusz, który po przegranym sporze sądowym dotyczącym jawności umów – zdecydował się zebrać je w jednym miejscu i udostępnić w formie dużo przyjaźniejszej, niż wynikałoby to ze zobowiązania nałożonego przez sąd. Ruch ten zainspirował  innych obywateli, którzy wkrótce podobne oczekiwania wyrazili wobec wszystkich innych gmin, powiatów i urzędów. Obecnie rejestry umów publikuje już kilkadziesiąt instytucji. – Zobacz Warszawski Rejestr Umów

W Szczecinie z podobną inicjatywą wystąpiło stowarzyszenie Szczecinianie Decydują. Nie doczekawszy się ruchu ze strony ratusza, sprawy wzięli w swoje ręce –  Stowarzyszenie zawnioskowało o umowy urzędu miasta (otrzymało je w postaci skanów na CD) i zorganizowało Szczecińską Noc Antykorupcyjną, podczas której mieszkanki i mieszkańcy sami analizowali dostarczone przez Urząd dokumenty i tworzyli na ich podstawie udostępnioną w Internecie bazę danych. Oficjalny rejestr na miejskich stronach BIP pojawił się  w niecały miesiąc później po tej akcji. – Zobacz Szczeciński Rejestr Umów

Tę rozwijającą się akcję podchwycił Adam Dobrawy (wolontariusz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, ale w tej roli całkowicie niezależny obywatel) i sam zaczął wnioskować o rejestry do ministerstw oraz innych instytucji rządowych i regionalnych. Z czasem wypracował wręcz specjalną metodykę i podejście, które mają doprowadzić do tego, żeby każda instytucja publiczna na swoich stronach taki rejestr ujawniła. Pana Adama w tych działaniu wspierają inne aktywne obywatelki i obywatele i Sieć Obywatelska Watchdog Polska oraz inne organizacje.

– To w jest  akcja zwykłych, ale aktywnych obywateli, do której przyłączają się kolejne osoby i stowarzyszenia. Czas na Słupsk! – mówią w AKTYWNYM POMORZU.

Pobierz wniosek Aktywnego Pomorza do prezydenta Słupska w sprawie Rejestru Umów (PDF)

Do sprawy będziemy wracać – objęliśmy ją naszym patronatem.

[quote]Środki publiczne w większości pochodzą od obywateli. Państwo  powinno więc ujawnić, jaki jest udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych, a także i to, na finansowanie jakich wydatków dochody te są wystarczające. Dla obywateli, a zwłaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia ciężarów publicznych, nie jest obojętnym to, w jaki sposób jest rozłożony ciężar danin publicznych oraz w jaki sposób państwo gospodaruje wpływami z tego tytułu. Obywatele chcą także wiedzieć, ile kosztuje ich utrzymanie państwa i jego aparatu oraz to, w jaki sposób są dzielone wydatki publiczne dotyczące także celów (konsumpcja zbiorowa i indywidualna). Społeczeństwo pragnie również wiedzieć, czy aparat władzy publicznej potrafi planować, organizować, zarządzać i kontrolować gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów publicznych staje się zatem narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej. Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej. Jawność i przejrzystość finansów publicznych ma także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i uczestniczeniem w nim. – Referat profesora Cezarego Kosikowskiego: „Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych” podczas seminaryjnego posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli[/quote]

Oto skan pisma, które wpłynęło do prezydenta Słupska.

prezydent1_rej_umow prezydent2_rej_umow

Zapraszamy też na fanpage poświęcony tej akcji: https://www.facebook.com/JawnyRejestrUmow

 Korzystaliśmy z materiałów Sieci Obywatelskiej Watchdog i strony http://ochrona.jawnosc.tk/

Udostępnij.