Plaża w Rowach po sztormie jesienią 2009 r. / fot. M.Wirkus

Plaża w Rowach po sztormie jesienią 2009 r. / fot. M.Wirkus

Urząd Morski otworzył koperty (20.01) z ofertami na ochronę brzegu morskiego w Ustce, Rowach i Łebie. Do przetargu na projekt i budowę umocnień brzegowych w miejscowościach Łeba, Rowy i Ustka zgłosiły się dwa konsorcja. Celem inwestycji jest ochrona brzegu przed erozją.

Inwestycję którą współfinansuje Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko chcą wybudować konsorcjum Hydrobudowy Gdańsk SA i holenderskiej spółki Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Rotterdam (kwota oferowana 148,7 mln zł) oraz Energopol Szczecin SA i lokalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Słupsk (kwota oferowana 122,6 mln zł). Urząd Morski w Słupsku na ten projekt zaplanował 136,7 mln zł.

Przetarg na ten projekt ogłoszono już w lutym 2013 r.. Do pierwszego etapu przetargu stanęło osiem podmiotów i wszystkie dopuszczono do drugiej fazy postępowania, do której oferty przedstawiły dwa konsorcja. W dniu 23  stycznia 2014 r. Urząd Morski w Słupsku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Energopol – Szczecin S.A. – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum ze Słupska.  Ze względu na fakt, iż postępowanie przekracza kwotę 20 mln euro zgodnie z uregulowaniami Prawa zamówień publicznych musi być ono poddane kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. Podpisania umowy planowane jest na koniec lutego 2014 r. Szczegółowy harmonogram realizacji robót będzie ustalony przez wykonawcę robót budowlanych, ale wiadomo że ma być ona wykonana do 2015 r.

Celem inwestycji jest ochrona brzegu przed erozją.  Ogólnie prace będą dotyczyły 4,1-kilometrowego odcinka wybrzeża. Największy fragment 2,3 km znajduje się w Łebie po stronie wschodniej, 950 m w Rowach po wschodniej i zachodniej stronie i 850 m w Ustce po wschodniej stronie. Inwestycja ma być zrealizowana poprzez wybudowanie nowych ostróg brzegowych oraz czterech progów podwodnych o łącznej długości 4,1 km, z czego 1,4 km będą to tzw. sztuczne rafy. Sztuczne rafy to nowatorskie rozwiązanie na naszym terenie. Te betonowe konstrukcje, których głównym celem jest wygaszanie niszczycielskiej energii fal, pozwolą też na bytowanie w nich żywych organizmów takich jak glony i ryby. Progi podwodne i sztuczne rafy będą umieszczone w odległości do dwustu metrów od brzegu. Przebudowany będzie również 462-metrowy odcinek opaski brzegowej na wysokości Ustki. Prace zakończy zasilenie plaży piaskiem wydobytym z dna morza.

Odmienne zdanie na temat prac prowadzonych przez Urzędy Morskie mają ekolodzy – pisaliśmy na ten temat tu: http://gryf24.pl/2013/09/10/911-milionow-zl-na-ochrone-brzegu-pochlonie-morze-wg-raportu-wwf/

Udostępnij.