W słupskim ratuszu odbyło się w czwartek (16.01.) spotkanie na temat konsultacji społecznych projektu modernizacji linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk (Kobylnica). Dzięki modernizacji jest szansa oprócz szybkiego połączenia z Trójmiastem także na przelotowy tunel od Wojska Polskiego w kier. Sobieskiego oraz wielki, darmowy parking typu PARK AND RIDE”.

 modernizacja lini 202

W spotkaniu na wysokim szczeblu wzięli udział m.in. ze strony samorządowej Wiceprezydent Miasta Słupsk Andrzej Kaczmarczyk, całe szefostwo ZIM – dyr. Zbigniew Ingielewicz, z-ca dyr. Marcin Grzybiński i Jarosław Borecki, dyr. Wydz. Architektury A. Poźniak, dyr. Wydz. Inwestycji i Rozwoju – Bartosz Gwóźdź – Sproketowski; z-ca dyr. I pełnomocnik Ryszard Kurpiel i inspektor Iwona Chrapkowska, która to jak ustalono będzie odpowiedzialna za kontakty z koleją. Poza tym samorząd powiatowy i miasto Ustka reprezentował Piotr Wszółkowski, a stronę społeczną Piotr Rachwalski ze stow. AKTYWNE POMORZE.

Stronę kolejową reprezentował  dyr. Zbigniew Zarychta   – dyr. Zakładu Linii Kolejowych Szczecin (pod który podlega nasza stacja); p. Jerzy Majder i p. Marcin Demidziak z PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji w Gdańsku (odpowiedzialni za modernizację linii do Trójmiasta) oraz p. Ireneusz Winowski i P. Wojdan  z PLK Szczecin – odpowiedzialni za projekt modernizacji linii 405 Ustka – Słupsk – Szczecinek. Funkcję kolejowego gospodarza pełnił naczelnik PLK sekcja Słupsk – p. Janusz Kozioł.

Spotkanie to było jednym z wstępnych spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu wykonania studium wykonalności modernizacji linii 202 z Gdynia do Słupska, na który to właśnie ogłoszono przetarg (pisaliśmy o tym tu: http://gryf24.pl/2014/01/08/kolej-na-slupsk/ ).

W czasie dyskusji padło wiele pytań o modernizację i jej zakres. Ustalono, że modernizacja zakończy się na stacji Kobylnica (za Słupskiem) i obejmie tory  oraz związaną z nimi infrastrukturę (perony, systemy zasilania, informacji, przejazdy, wiadukty i tunele). W ramach projektu nie będą jednak przebudowywane dworce należące do spółki PKP S.A ani ich otoczenie. Zatem parkingi czy inne rozwiązania integrujące kolej z innymi środkami transportu to zadania należące już do lokalnych samorządów.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na problemy m.in. z odwodnieniem terenów kolejowych, na które spływa woda z terenów miasta.

Dyr. Majder podkreślił, że linia do Słupska ma bardzo dobry potencjał i dobre parametry  –

– To ewenement w skali Polski, ze na odcinku kilkudziesięciu kilometrów między Lęborkiem a Słupskiem jest tylko jeden przejazd kolejowy w Jezierzycach. Średnio na szlakach jest przejazd lub przejście co kilometr – podkreślił Jerzy Majer – Dyr. Projektu z PLK S.A.

Ale są i problemy – w Lęborku na odcinku niecałego kilometra mamy sześć dzikich przejść przez tory – to bardzo niebezpieczne.

 Stumapka_kolej_na_slupskdium modernizacji kończone będzie w roku 2015, wtedy też ogłoszony będzie przetarg na projekt budowlany, przetargi na wykonanie modernizacji to rok 2016, a  prace budowlane mają zakończyć się do roku 2020. Głównie polegać będą na budowie drugiego toru, podniesieniu prędkości do 160km/h (na co najmniej 50% długości linii – podkręcono że nie uda się uzyskać tej prędkości wszędzie m.in. na niektórych łukach). Modernizacja ta ma być niejako kolejnym etapem i przedłużeniem kończącej się modernizacji linii E65 Warszawa – Gdynia. Łącznie z projektem będzie realizowana inwentaryzacja środowiskowa w pasie 300 m wzdłuż linii.

Przy okazji omówiono modernizację linii 405 z Ustki do Szczecinka, której to plany związane są z modernizacją linii 202 do Gdańska.

– W ramach modernizacji powstanie trzeci peron wyspowy dla Szybkiej Kolei Morskiej Słupsk – Ustka, powstaną także trzy „wąsy” – odnogi linii w Słupsku do CH JANTAR a w Ustce do centrum komunikacyjnego i na plażę zachodnią Powstaną także nowe tory odstawcze w Słupsku na potrzeby SKM i zmodernizowany zostanie układ torów stacyjnych w Słupsku . – poinformował Marcin Demidziak z PLK Szczecin.

Nowy peron trzeci zlokalizowany zostanie najprawdopodobniej za obecnymi peronami w kier. ul. Sobieskiego, a obecne budynki byłej ekspedycji kolejowej wkrótce zostaną wyburzone, a tory prawdopodobnie odstawcze SKM na dawnych torach stacji towarowej.

W związku z powstaniem nowego peronu oraz uwolnieniem terenu za torami przebudowy wymagać będzie tunel, nie spełniający współczesnych oczekiwań. Podkreślono, że przebudowa powinna wiązać się z płaskim wyprowadzeniem tunelu z ul. Kołłątaja albo nawet Wojska Polskiego, bez schodów i stopni (pochylniami) połączonym też z okolicą ul. Sobieskiego, a schodami i windami z trzema peronami.

Dyrektor Marcin Grzybiński z ZIM zwrócił uwagę na funkcję integracji  i indywidualnym.  Od strony Sobieskiego powstanie miejsce na olbrzymi parking typu PARK AND RIDE – jednak jego budową  zajmie się miasto (być może na tym terenie powstanie też nowy dworzec autobusowy dla komunikacji regionalnej i międzynarodowej).

Omówiono także postulaty zgłaszane przez stronę społeczną, która zgłosiła, by koniecznie wybudować dwa tory do Słupska i dalej do Koszalina/Szczecina, a  cztery tory na odcinku z Redy do Wejherowa oraz pięć torów do Rumi/Redy likwidując w ten sposób tzw. „wąskie gardła”. Zgłoszono też postulat, by z  uwagi na geometrię toru przeprowadzić modernizację na „160+” (by w przyszłości w miarę bezinwestycyjnie można było podnieść prędkość na odcinkach linii na 200km/h- wykorzystując parametry pociągów Pendolino).

Dyskusję wywołała propozycja, by nie likwidować stacji przez ich degradację do przystanków osobowych (bez rozjazdów i torów bocznych – jak zrobiono w np. w Sycewicach czy pod Poznaniem czy Warszawą) z uwagi na to że  zmniejsza to przepustowość linii (nawet dwutorowej). Strona społeczna podkreśliła, że trzeba zrobić wszystko by nie dopuścić do długich odcinków bez możliwości krzyżowania i wyprzedzania pociągów niższej kategorii przez pociągi szybsze, zwrócenie uwagi na odpowiednio krótkie odcinki automatyki i blokady liniowe. Postulowano też by w miarę możliwości zlikwidować większość lub wszystkie przejścia i  przejazdy drogowych w poziomie szyn (choć prędkość 160km/h tego nie wymaga). Wspomniano także o potrzebie analizy i ew. zmiany lokalizacji przystanków i stacji – by  bardziej dopasować ja do zmieniającej się  sieci osadniczej i komunikacyjnej. Przebudowa i podniesienie peronów to jedno z podstawowych celów modernizacji, podkreślono potrzebę dostępu dla niepełnosprawnych oraz rowerzystów. Zgłoszono także postulat, by na każdej stacji powstał zintegrowany z LCS (Lokalnym Centrum Sterowania ) system dynamicznej informacji pasażerskiej – zarówno wizualnej (wyświetlacze) jak i głosowej (głośniki).

Przedstawiciele PLK podkreślili, że sprawa postulowanych przez stronę społeczną parkingów PARK AND RIDE, BIKE AND RIDE czy KISS AND RIDE to już zadanie wykraczające poza zakres modernizacji, choć dobrze gdyby ich realizacja była powiązana z modernizacją linii kolejowej, by prawidłowo wykorzystać jej parametry.

 – Linie kolejowe ożywają, gdy oferta jest lepsza – pociągi jeżdżą szybciej i częściej  – podkreślił dyr. Zbigniew Zarychta z Zakładu  PLK Szczecin. Podkreślił, iż nie obawia się o należyte wykorzystanie zmodernizowanej linii.

Na koniec p. radny Piotr Wszółkowski zgłosił postulat, żeby w związku z tak szerokimi, bezprecedensowymi w historii słupskiej kolei inwestycjami  powołać wspólny zespół roboczy „do spraw trudnych” złożony z przedstawicieli miasta, kolei i strony społecznej. Ratusz ma przeanalizować tą propozycję.

O modernizacji linii kolejowych  pisaliśmy m.in. tu:

Udostępnij.