Radni zgodnie z oczekiwaniami po trzy godzinnej dyskusji nie zdecydowali się na zwiększenie o 17,3 mln kosztów budowy Parku Wodnego – Na 21 radnych – 6 było ZA, a 15 PRZECIW.

rada-aquapark

Rada Miasta nie uległa presji i nie dała dodatkowej kasy na dokończenie AQUAPARKU. 15 radnych było przeciw, tylko 6 radnych lewicy było ZA. Wezwano prezydenta do szukania innych rozwiązań – w tym znalezieniu zewnętrznego inwestora. Najciekawszym głosem na tej sesji był głos radnej Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej żeby mieszkańcy Słupska zrzucili się po 200 zł od głowy na dokończenie budowy.

Udostępnij.