Ogłoszono wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie „zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt  poprzez  prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku” w latach 2014-2015. Jedyną ofertę złożyło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS. Na prowadzenie schroniska otrzyma 550 000 zł rocznie. Tymczasem gdy miasto prowadziło schronisko kosztowało ono budżet 750 000 zł rocznie…

źródło: OTOZ Animals

źródło: OTOZ Animals

Na przełomie roku rozstrzygnięto konkurs na zadanie „Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska ustanowionego przez Radę Miejską w Słupsku na rok 2014 i 2015 poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt, edukację humanitarną oraz działania prewencyjne”, ogłoszony na podstawie Uchwały Nr  XXVIII/393/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Konkurs obejmował prowadzenie schroniska w latach 2014 i 2015 (choć wcześniej zapowiadano, ze konkurs obejmie co najmniej 5 lat, co pozwoliłoby na spokojne inwestowanie w zaniedbaną substancję schroniska). Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez OTOZ ANIMALS, czyli organizację prowadzącą już  schronisko od 1,5 roku. Wysokość całkowitych kosztów realizacji zadania ANIMALSI wyliczyli na 810 000 zł rocznie, tymczasem dotacja wyniosła 550 000 zł. Zatem towarzystwo dołoży do miejskiego zadania ponad 260 000 zł rocznie (z czego 210 000 zł gotówką a 50 000zł praca wolontariuszy).

Jesteśmy zadowoleni z wyniku konkursu. Mimo iż dotacja jest za mała by pokryć wszystkie podstawowe koszty zdecydowaliśmy się dla dobra zwierząt dalej prowadzić schronisko pokrywając niedobór z własnych środków OTOZ ANIMALS – mówi portalowi Gryf24.pl Ania Strąk – kierownik słupskiego schroniska. Pani kierownik przypomina, iż w czasie gdy miasto prowadziło schronisko, dotacja wynosiła ponad 750 000 zł rocznie.

Brak innych ofert pokazał, że prowadzenie schroniska to trudne zadanie, a przekazywane środki nie są wystarczające i trzeba dołożyć ze swoich. Tylko w 2013 roku ANIMALS zainwestował w słupskie schronisko ok. 450 000 zł.

W tym czasie z Słupska udało nam się zebrać ok. 40 000 zł z wpłat 1 % – podsumowuje pani Anna Strąk z ANIMALS.

Co ciekawe, w komisji konkursowej uczestniczyła osoba, która w poprzednim konkursie składała ofertę na prowadzenie schroniska. Ratusz jednak nie widział tu żadnych przeciwwskazań co do bezstronności komisji.

OTOZ ANIMALS

Przekaż 1% swojego podatku dla słupskiego schroniska

Przekaż 1% swojego podatku dla słupskiego schroniska

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS zostało założone 3 października 2001 roku i jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. Ustaw Nr 20 poz. 104 ze zm.).

OTOZ ANIMALS to organizacja z Gdyni, która od lat prowadzi kilka schronisk w całej Polsce i prowadzi wiele kampanii pro zwierzęcych. Organizacja utrzymuje się głównie z wpłat 1% podatku i wpłat członków.

OTOZ Animals uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000069730.  OTOZ Animals utrzymuje kontakty międzynarodowe m.in. z World Society for Protectionof Animals, której jest członkiem. OTOZ współpracuje także z RSPCA i Compassion In World Farming.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej.

Inspektoraty ANIMALS znajdują się w: Trójmieście, Warszawie, Bydgoszczy, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Kościerzynie, Słupsku, Dębicy, Oświęcimiu, Chrzanowie, Tarnowie, Częstochowie, Lublińcu, Giżycku, Barlinku, Braniewie, Elblągu, Koninie. W 2013roku OTOZ przeprowadził 2168 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Animals stale prowadzi kampanię „Adoptując mnie ratujesz mi życie”. W ubiegłym roku udało się uratować i znaleźć nowe domy dla 4141 psiaków i 1465 kotów. Prowadzi także  działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich, interweniuje w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt.

Członkami OTOZ są osoby związane z ruchem ochrony zwierząt w ramach lokalnych organizacji, kierownicy i pracownicy schronisk, znający z praktyki potrzeby bezdomnych zwierząt oraz lekarze weterynarii. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals od 2002 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ochrony Zwierząt WSPA z siedzibą w Londynie, skupiającej ponad 400 organizacji z 70 krajów w świecie.

Ogłoszenie o podziale dotacji: http://www.slupsk.pl/esamorzad/ogloszenia/1827.html

SCHRONISKO W SŁUPSKU: http://schroniskoslupsk.pl/

Udostępnij.