Pojawiły się wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Do podziału był tak jak w zeszłym roku 1 mln złotych, warto mieć też na uwadze że w sąsiednim Koszalinie w zeszłym roku rozdzielono na sport kwotę ponad 4,5 razy większą.

Gryf Słupsk otrzyma najwięcej z miejskiej dotacji

Gryf Słupsk otrzyma najwięcej z miejskiej dotacji fot. Marcin Wirkus

Najlepiej oceniono – 86 pkt – projekt Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego na organizację i przeprowadzenie Szkolnej Olimpiady Młodzieży – przyznano na ten cel 90 tys. zł.

Największą dotację otrzymał Gryf Słupsk S.A na organizację szkoleń w zakresie piłki nożnej na kwotę 205.000 zł oraz dodatkowo Klub Sportowy „Gryf” Słupsk na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w KS Gryf Słupsk 115.000 zł, oraz 5 tys. na organizacja turnieju „W sporcie nie ma wieku ani granic”.

Słupskie Towarzystwo Koszykówki „CZARNI” na organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – koszykówka chłopców otrzymało 55.000 zł, taką samą kwotę otrzymał Słupski Klub Bokserski „Czarni” na  organizację szkolenia sportowego w boksie. Dodatkowo bokserzy otrzymali fundusze w kwocie 5 tys. zł na organizację Międzynarodowego Turnieju im. Aleksego Antkiewicza oraz Międzynarodowego Turnieju „Srebrne Rękawice”.

Piłkarki ręczne w ramach Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Słupia” otrzymały na szkolenie i udział drużyny w rozgrywkach juniorek młodszych otrzymało 20.000 zł, na organizację szkolenia sportowego w rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt 35 tys. zł, a starano się tutaj o 141.600 zł. Natomiast na szkolenie i udział drużyny seniorek MKS „Słupia” Słupsk w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi piłki ręcznej kobiet klub otrzymał 130 tys. zł z 214.180 zł o które się starał.

Słupski Klub Lekkiej Atletyki na projekt pt. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – lekka atletyka otrzymał 75.000 zł. Równe 50 tys. otrzymało TS JUDO GRYF Słupsk na organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w judo i 5 tys. na organizację imprez sportowych Turniej Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego.

Klub Strzelecki GRYF SŁUPSKI na organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w strzelectwie dostało dotację 30.000 zł.

Towarzystwo Piłki Siatkowej „Czarni” Słupsk na organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka siatkowa dziewcząt otrzymało kwotę 30.000 zł.

Mniejsze kwoty otrzymały jeszcze Towarzystwo Pływackie „Skalar”, Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA, Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego „SOLIDARNOŚĆ”, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS”, Uczniowski Klub Sportowy „Byki”, Klub Futbolu Amerykańskiego GRIFFONS, Uczniowski Klub Sportowy SP 5, FUNdacja BIEGanie, Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku, Słupskie Towarzystwo Tenisowe, Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Inwalidów Wzroku „ZRYW” i Stowarzyszenie Wrotkarskie HABUNGO.

Do gustu oceniających projekty nie przypadły np.: XVIII Mistrzostwa Ziemi Słupskiej w Scrabble, Otwarte Mistrzostwa Miasta w warcabach 100-polowych, VII Turniej Brydża Sportowego seniorów SUTW, zawody wędkarskie na stawku „Łabędzim” w Słupsku, programy AIKIDO to zdrowie” czy Odkryj podwodny świat z Nautilusem.

Pełna lista na stronie: http://www.slupsk.pl/file/34377

Udostępnij.