Od dziś ruszyły konsultacje programu inwestycji centralnych realizowanych w nowej perspektywie finansowej. Sprawdź, jak na tej liście wypada Słupsk i Pomorze Środkowe – jakich inwestycji możemy się spodziewać, a o jakich można zapomnieć.

źródło: srt2020.pl

woj. pomorskie – źródło: srt2020.pl

Od 2 stycznia do 5 lutego 2014 r. potrwają konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Dokument Implementacyjny jest częścią Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Wskazuje on priorytetowe inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego). Inwestycje tu wymienione będą realizowane (lub tylko przygotowywane) w najbliższej perspektywie finansowej.

Co widzimy na tej liście, która określa wszystkie inwestycje w najbliższych 6 latach? Jest na niej 48 inwestycji morskich (trzy w Darłowie, jedna w Ustce), 24 inwestycje dot. wodnych szlaków śródlądowych(nie dotyczą Pomorza Środkowego) oraz 64 inwestycje kolejowe i 11 projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym (dot. tylko województw ściany wschodniej) oraz 42 projekty drogowe.

Inwestycje Kolejowe,

Spośród 64 przedsięwzięć, które znalazły się na liście inwestycji, tylko 4 projekty dotyczą Pomorza, a tylko jeden dotyczy Pomorza Środkowego:

– 25: Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk.
– 23: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz – Tczew.
– 53 i 61: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto,
obejmującym linie 201 i 203, etap I i II – wraz z elektryfikacją.

Dokument nie określa na tym etapie, jakie prace, w jakim terminie oraz w jakim standardzie zostaną wykonane. Warto podkreślić, że dokument potwierdza, iż  jest szansa na budowę 2 nitki linii kolejowej łączącej Słupsk z Gdynią (dalej do Gdańska linia jest już zmodernizowana). Na remont 105 km odcinka zaplanowano 1,5 mld zł, czyli ponad 14,3mln zł na km. 975 mln zł do inwestycji dopłaci UE. To znaczne środki, pozwalające na dostosowanie torów do współczesnych standardów.

Nasz portal informował już o przygotowywaniu dokumentów do projektu przebudowy linii 202 łączącej Słupsk z Trójmiastem http://gryf24.pl/2013/12/09/jest-szansa-na-kolej-duzej-predkosci-slupska/  Przebudowa linii oznaczałaby skrócenie podróży do stolicy regionu z obecnych 2,5-3 godzin do ok. 1,5 godziny.

Inwestycje Drogowe, czyli S6

Z projektów drogowych Słupska i okolic dotyczy tylko projekt budowy drogi ekspresowej S6. Jednak zawiedzie się ten, który oczekuje, że za 6 lat pojedzie 2 jezdniową trasą do Trójmiasta może się rozczarować – jak pokazuje mapa, nie wybrano żadnego z wariantów drogi, a planowana kwota jest astronomiczna. Na odcinek Słupsk – Gdańsk od dł. 133 km w zadaniu 9 przewidziano astronomiczną kwotę  8 mld 733 mln zł (65,6 mln zł za km!), tymczasem na odcinek S6 o znacznie większej długości 183 km od Szczecina do Słupska przewidziano w zadaniach 18 i 19 raptem 4 mld 817mln zł (26 mln/km). W Zachodniopomorskim wybrano i zatwierdzono także przebieg drogi. Wszystko wskazuje na to, że w dobie oszczędności budżetowych pojedziemy szybciej 4pasmówką do Szczecina i Berlina niż do stolicy województwa.

Poza tym do ew. realizacji przewidziano drogę S11 łączącą Poznań z Koszalinem (zad 38 i 42) – Słupszczanie skorzystaliby na odnowionym odcinku od Poznania do Szczecinka – niestety ale władze nie zadbały by równocześnie przy modernizacji S11 do połączenia nad morze dopisać odnogę w kier. Słupska (DK21)

Modernizacje portów, czyli Darłowo się rozwija, a w Ustce nie za bardzo.

Z projektów morskich bardzo dużo będzie się działo w portach Gdyni, Gdańska, Świnoujściu, Szczecina czy Kołobrzegu – jednak dużo gorzej w naszym regionie. Z przewidywanych projektów zdecydowanie lepiej prezentuje się Darłowo składające przez kilka podmiotów trzy ważne projekty: Przebudowa istniejących nabrzeży, budowa nabrzeża typu ciężkiego wraz z drogą dojazdową na potrzeby portu morskiego w Darłowie – koszt inwestycji 43 mln zł (inwestor Urząd Miejski w Darłowie), Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie Darłowo koszt 40 mln zł (inwestor: Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. ) oraz warta 220 mln zł Przebudowa wejścia do Portu Darłowo (inwestor Urząd Morski Darłowo). Dla Ustki możliwy jest projekt Urzędu Morskiego w Słupsku – Przebudowa wejścia do Portu Ustka o wartości 205 mln,

Konsultowanie ze społeczeństwem projektu Dokumentu Implementacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ma się przyczynić do podejmowania decyzji optymalnych – wypracowanych w oparciu o najlepsza wiedzę, także wiedzę uczestników procesu. Udział społeczeństwa w tego typu procesie pozwala obywatelom na wyrażenie swojej opinii. Poprzez wpływ na docelowe zapisy dokumentu mogą się oni przyczynić do lepszej ochrony środowiska, co w dużej mierze przekłada się na jakoś ich życia. Dodatkowo, społeczeństwo nie tylko współdecyduje poprzez aktywny udział w konsultacjach ale również sprawuje rolę swoistego kontrolera nad poczynaniami organów opracowujących dokument w sferze środowiska.

W projekcie Dokumentu Implementacyjnego zarówno konsultacje nieformalne, jak i formalne przewidziane w ramach oceny strategicznej do projektu Dokumentu Implementacyjnego są otwarte dla całego społeczeństwa. Każdy zainteresowany może brać w nich udział i ma prawo do składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) organ opracowujący projekt dokumentu podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do jego opracowania oraz o jego przedmiocie. Podaje ponadto informacje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości i sposobie składania uwag i wniosków. Informacje te będą się sukcesywnie pojawiać na niniejszej stronie internetowej.

Wszystkie uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez organ opracowujący projekt dokumentu. Informacje o tym, w jaki sposób uwagi i wnioski wniesione przez społeczeństwo zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostaną przedstawione w Raporcie z konsultacji społecznych.

Zbigniew Konwiński słupski poseł na Sejm RP – bardzo zachęca do udziału w konsultacjach „Zachęcam mieszkańców i samorządowców gmin leżących przy S6 do wzięcia udziału w konsultacjach i poparcia tak ważnej dla rozwoju tej części Polski inwestycji. To są dobre wiadomości dla naszej części Polski, bo w planach znajduje się również budowa II- giej nitki kolei Słupsk – Gdynia Chylonia. Jeszcze raz zachęcam, weźmy udział w konsultacjach i powiedzmy TAK dla tych ważnych dla nas inwestycji.

Projekt Dokumentu wraz z formularzem on-line zgłaszania uwag dostępny jest na stronie www.srt-2020.pl.  (http://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/52c4a54f816f0/ )

Lista inwestycji – http://srt2020.pl/srt/mapy/srt-2020-lista-inwestycji.pdf

mapka inwestycji – http://www.srt-2020.pl/#!mapy/c1g5e

Dokument: http://media.wix.com/ugd/0a3577_20398b09eea346b1add942b5b6e9dca7.pdf

 

Udostępnij.