Sąd Najwyższy na rozprawie w Izbie Karnej w dniu 3 grudnia br. oddalił kasację Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 7 maja 2013 r., który zapadł w sprawie ukarania przez Straż Miejską kierowcy pojazdu, który nie zastosował się do sygnalizatora nadającego światło czerwone, a wykroczenie te zarejestrowane zostało przez fotoradar stacjonarny.

Z wyroku skorzystają Straże Gminne z Kobylnicy i Człuchowa, które przed słupskim Sądem Okręgowym przegrywały ostatnio bitwy o fotoradary stacjonarne.

źródło: Karolina Kabat - http://www.flickr.com/photos/barteko/ / CC-BY

źródło: Karolina Kabat – http://www.flickr.com/photos/barteko/ / CC-BY

Sąd Najwyższy przedstawiając najważniejsze, ustne motywy rozstrzygnięcia uznał, iż regulacje jednoznacznie wskazują, że strażnicy gminni (miejscy) w ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są uprawnieni do korzystania z urządzeń rejestrujących. Zdaniem sądu aktualne brzmienie przepisu art. 129b ust. 2 i 3 w zestawieniu z ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – po zmianach z 2010 r., które nadały szereg uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego – nie uprawnia do wniosku, że doszło do zlikwidowania uprawnień straży gminnych (miejskich) do korzystania ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Prokurator Generalny zarzucał w kasacji rażące naruszenie prawa procesowego polegające na przeprowadzeniu wadliwej kontroli odwoławczej, poprzez nienależyte rozpoznanie apelacji obrońcy obwinionego i błędne uznanie, że Straż Miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących i wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.

Sąd Okręgowy w Słupsku był innego zdania i odrzucał wnioski o ukaranie przesyłane od Straży Gminnych z Kobylnicy i Człuchowa. Teraz jednak będzie musiał zmienić zdanie.

źródło: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty%20o%20sprawach.aspx?ItemID=34&ListID=8a264a3c-5d13-4b05-b313-8e385df6c7b1

Udostępnij.