W dniu 29 października 2013r. Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko byłemu Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku, Wiesławowi K., któremu zarzuca, iż jako funkcjonariusz publiczny w maju i czerwcu 2009r. wyłudził od Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Sp. z o.o. w Słupsku usługę budowlaną wartości 92 804,14 zł

roboty drogowe droga

W toku przeprowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, iż oskarżony Wiesław K. był dłużnikiem  Andrzeja O. , jednego z przedsiębiorców słupskich,  z tytułu zakupu od niego i należącej do niego firmy bloczków gazobetonu oraz przeprowadzonych przez firmę Andrzeja O. napraw należących do oskarżonego samochodów.

Chcąc wyrównać dług, Wiesław K. zlecił Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu w Słupsku położenie dywanika asfaltowego  na terenie należącym do Andrzeja O. Prace te nie były ujęte w planach inwestycyjnych Gminy Miejskiej Słupsk,  a rozliczenie za ich wykonanie miało  nastąpić według Wiesława K.  w ramach istniejącej długoterminowej umowy między wykonawcą robót a Gminą Miejską Słupsk.

Po wykonaniu zleconych robót Wiesław K. odmówił zapłaty wynikającej z faktury kwoty 92 804,14zł, wyłudzając w ten sposób wykonaną usługę budowlaną i narażając na straty wykonawcę robót.

Wiesław K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, w których między innymi  zaprzeczył, by deklarował Andrzejowi O. taki sposób rozliczenia swego długu oraz iż za wszelkie naprawy swoich samochodów rozliczył się gotówkowo.

Za przypisany oskarżonemu czyn grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Udostępnij.