Wzór karty do głosowania w referendum 27 października 2013

Wzór karty do głosowania w referendum 27 października 2013

– Karta do głosowania będzie wydrukowana na papierze koloru białego, jednostronnie i ma format A5
– Odpowiadamy na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Macieja Kobylińskiego Prezydenta Miasta Słupska przed upływem kadencji ?”
– Zaznaczamy znakiem „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – Czyli jak jesteśmy ZA odwołaniem prezydenta Macieja Kobylińskiego zaznaczamy „TAK”, a jak jesteśmy PRZECIW odwołaniu prezydenta Macieja Kobylińskiego zaznaczamy „NIE”
– Postanowienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Udostępnij.