Dzisiaj, tj. 18 października 2013 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia pod Nazwą: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” (RDOŚ-Gd-WOO.4210.91.53.2011AT). Decyzja opatrzona jest klauzulą natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że prace związane z budową tej ważnej dla Słupska drogi mogą rozpocząć się zaraz po rozstrzygnięciu przetargu na realizację. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku na 21 października br. wyznaczył dzień otwarcia kopert z ofertami.

Nowe połączenie drogowe – tzw. mała obwodnica – ma pomóc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w Słupsku. Projekt składa się z trzech etapów i zakłada przebudowę istniejących odcinków dróg przeznaczonych na nowy przebieg drogi krajowej nr 21 przez Słupsk poprzez budowę dwujezdniowej drogi międzydzielnicowej pozwalającej na komunikację lokalną oraz tranzytową z pominięciem centrum miasta.

Etap I – polega na budowie i przebudowie ul. Koszalińskiej wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi. Długość przebudowanych ulic: 1,84 km.

Etap II – obejmuje swoim zakresem przebudowę ul. 11 Listopada, odcinka ul. Piłsudskiego oraz budowę ul. Rejtana. W ramach etapu II powstanie 3,4 km dwujezdniowej drogi.

Etap III – obejmuje swoim zakresem przebudowę odcinka o długości 1,5 km; przebudowę ul. Braci Staniuków wraz z budową nowego odcinka do ul. Portowej z przejściem nad torami PKP.

Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie: 192,31 mln zł, a kwota dofinansowania 163,47 mln zł.

Udostępnij.